דו"ח שנתי לשנת 2010

 

​​להן דו"ח דין וחשבון לשנת 2010 של יחידת פניות הציבור במשרד המשפטים.


  • הדו"ח מסכם את פעילות יחידת פניות הציבור בתקופה שבין 1 לינואר ל – 31 בדצמבר 2010
  • מטרתו של דין וחשבון זה להביא בפני שר המשפטים, מנכ"ל המשרד, הדרג המקצועי הבכיר במשרד והציבור בכלל את הנושאים העיקריים שבהם טיפלה יחידת פניות הציבור במשרד המשפטים בשנה האחרונה.
  • לעיון בדו"ח פניות הציבור המלא לשנת 2010