דו"ח שנתי לשנת 2009

 
​להלן דו"ח דין וחשבון לשנת 2009 של יחידת פניות הציבור במשרד המשפטים. זהו הדו"ח השני המפורסם ע"י משרד המשפטים בעניין הטיפול בפניות הציבור.

  • הדו"ח מסכם את פעילות יחידת פניות הציבור בתקופה שבין 1 לינואר ל - 31 בדצמבר 2009
  • מטרתו של דין וחשבון זה להביא בפני שר המשפטים, מנכ"ל המשרד, הדרג המקצועי הבכיר במשרד והציבור בכלל את הנושאים העיקריים שבהם טיפלה יחידת פניות הציבור במשרד המשפטים בשנה האחרונה.
  • לעיון בדו"ח פניות הציבור המלא לשנת 2009