שאלות ותשובות

 
​הפניית שאלות בנושא בית דין לעררים במייל

​בשלב זה ניתן להפנות שאלות למייל : beitdinararim@justice.gov.il

שימו לב, לא ניתן להגיש כתבי בית דין לכתובת המייל. הכללים בדבר המצאה או הגשת כתבי בית-דין קבועים בסעיף 27 לתקנות הכניסה לישראל (סדרי הדין והמינהל בבית דין לעררים), תשע"ד-2014.