מינוי דיינים

 
  • דייני בית הדין נבחרים ע"י ועדת איתור ברשות מנכ"ל משרד המשפטים אשר ממליצה בפני שרת המשפטים על המועמדים שבחרה הוועדה ושרת המשפטים ממנה את הדיינים מתוך המועמדים שהומלצו. 
  • תוקף המינוי הנו לחמש שנים וניתן לשוב ולמנות דיין מכהן לחמש שנים נוספות בהליך זהה.
  • עוד נקבע ע"י הנהלת משרד המשפטים כי מבין הדיינים ימונה ראש לבית הדין אשר ישמש כמנהל אדמיניסטרטיבי של בית הדין. גב' יעל ורדי-רוטשילד נבחרה לכהן כראש בית הדין בנוסף למינויה כדיינת.