האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי

פעולות נפוצות

הודעות דוברות

איתור מחוז מטפל

דבר האפוטרופוס הכללי 
והכונס הרשמי

לפני כשלוש שנים  חנכנו את אתר האינטרנט המחודש של האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי. במסגרת האתר המחודש הצבנו לעצמנו כמטרה לייעל את השירות הניתן לקהילת עורכי הדין, רואי החשבון והכלכלנים, ובעיקר להנגיש את השירות והמידע לכלל הציבור.