נוהל עבודה חדש לתאגידי האפוטרופסות

 
|17/03/2016 |

​האפוטרופוס הכללי פרסם זה עתה נוהל עבודה חדש לתאגידי האפוטרופסות. תאגידי אפוטרופסות משמשים אפוטרופוסים לאלפי חסויים בישראל, בנסיבות שבהן לא התמנה אף בן משפחה של החסוי כאפוטרופוס.

 

להרחבה לחצ'י כאן