טופס תביעת חוב מקוון

 
|06/09/2012 |

לתשומת לב הנושים, מגישי תביעות חוב ועורכי הדין המיצגים נושים;


לאור הוספת תקנה 76א לתקנות פשיטת הרגל וכחלק מההליכים לשיפור השרות לאזרח, החל מיום 1.9.12 ניתן להגיש תביעות חוב בהליכי פשיטת רגל ופרוקי חברות באופן מקוון, באמצעות אתר האינטרנט של אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי. הגשת תביעת חוב באופן מקוון תביא לטיפול מהיר בתביעת החוב ולאחר קליטתה היא תועבר באופן מיידי לבעל התפקיד בתיק.

החל מיום 14.10.12 תביעות החוב המוגשות באופן ידני יהיו על גבי טופס 21 בנוסחו החדש (לאחר התיקון) ויש לשים לב כי כל השדות הרלוונטים מולאו בכתב יד על ידי הנושה, לרבות הבקשה להארכת מועד, ככל והוגשה.