קול קורא למימון פרויקטים בנושא "בטיחות במעברי חצייה"

 
|14/02/2018 |

​הוועדה לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד מודיעה בזאת על פרסום קול קורא למימון פרויקטים בנושא "בטיחות במעברי חצייה"