שולחנות עגולים - ועדת העזבונות

 
|12/04/2018 |

שלום רב, בתאריך 24.4.2018 (ט' באייר תשע"ח) יתקיים דיון בשולחנות עגולים עם עמותות וגופים מהמגזר השלישי. ​

כל גוף רשאי לשלוח נציג אחד בלבד מטעמו. רשאים להשתתף נציגים המכהנים כנושאי משרה בגופים.

כל הקודם זוכה.