אישור נוהל הוועדה לחלוקת כספים שנפסקו כסעד

 
|12/02/2018 |

​להלן נוהל הוועדה לחלוקת כספים שנפסקו כסעד;