שינויים ביצירת קשר עם יחידת האפוטרופוס הכללי מחוז תל אביב והמרכז

 
|13/07/2017 |

לתשומת לבכם: מספרי הפקסים 02-6467552, 02-6467553, 02-6467554 ששימשו בעבר את מזכירות האפוטרופוס הכללי בתל אביב אינם בשימוש. אין לשלוח מסמכים למספרי פקס אלו. חומר שיישלח למספרי פקס אלו לא יטופל.​​