משיכת עתירה נגד ועדת העזבונות תאפשר חלוקת עזבון

 
|03/11/2011 |

​המרכז הרפואי הר תבור משך את עתירתו נגד ועדת העזבונות והאפוטרופוס הכללי וויתר על כל טענותיו לאחר שקיבל את המלצת שופטי בג"צ. בעקבות זאת תתאפשר חלוקת עזבון הלנברג בהתאם להחלטת ועת העזבונות.


איניאס הלנברג, ניצול שואה, סוחר אמנות צרפתי עשיר וערירי, נפטר בשנת 2004 והוריש את עזבונו, באמצעות האפוטרופוס הכללי, למדינת ישראל זאת בין היתר, לשם הקמת מרכז רפואי שיקומי.
עזבון הלנברג הושג במסגרת פעילות מחלקת עזבונות לטובת המדינה באפוטרופוס הכללי, אשר עמדה בקשר עם המנוח עוד במהלך חייו. לאחר מימוש העזבון בצרפת התקבלו אצל האפוטרופוס הכללי מעזבון המנוח מעל 200 מליון ₪. 

יצוין, כי על פי החלטות הממשלה שהתקבלו החל משנת 1955 ואילך, הוסמך האפוטרופוס הכללי לטפל בקבלת עזבונות ותרומות לטובת המדינה ומוסדותיה, כאשר לפי החלטות אלה, העזבונות והתרומות אינם מהווים חלק מתקציב המדינה והם מיועדים למטרות צדקה, זאת על פי היעוד שנקבע על ידי המצווים והתורמים. על פי החלטת הממשלה משנת 1990, יעודם של עזבונות ותרומות לטובת המדינה, שהמצווה לא קבע את זהות המוסד הספציפי שיהנה מהם, נקבע על ידי "הועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה שליד משרד המשפטים" המורכבת מנציגי ציבור בלתי תלויים ומשופט בדימוס.

במסגרת סמכות זו העמיד האפוטרופוס הכללי את הכספים שהתקבלו ממימוש עזבון הלנברג להחלטת הועדה הציבורית ("ועדת העזבונות"), על מנת שזאת תקבע את זהות הנהנים מתרומה זו, כמתחייב על פי הדין.

בכך בה לקיצו, הליך שהחל עוד בשנת 2006, עת הקצתה הועדה הציבורית בהתאם להוראות המצווה, את הכספים המיועדים לבית חולים שיקומי למספר בתי חולים שיקומיים ברחבי הארץ. אולם, מאז ועד היום לא חולקו כספי העיזבון בשל עתירתו של המרכז הרפואי "הר תבור" לבג"צ כנגד הועדה הציבורית, משרד הבריאות והאפוטרופוס הכללי, זאת על מנת שתבוטל החלטת הועדה, ועל מנת שהכספים יוקצו למרכז הרפואי "הר תבור". כתוצאה מהעתירה שהוגשה, עוכבה חלוקת הכספים, והועדה נאלצה לבטל את החלטתה הראשונה ולקיים הליך חדש לקביעת יעוד הכספים. 

גם בהחלטתה השנייה של הועדה נקבע כי הכספים יחולקו למספר בתי חולים ברחבי הארץ, מצפון הארץ ועד דרומה בפיזור גאוגרפי נרחב שיאפשר גם לתושבי הפריפריה נגישות לשירותי שיקום מתקדמים. המרכז הרפואי הר תבור, שהינו מרכז פרטי, ללא כל ניסיון בהפעלת בתי חולים שיקומיים,  ועם רקע של פעילות מסחרית, לא נכלל ברשימה זו.
המרכז הרפואי הר תבור עתר לבג"צ בשנית גם כנגד החלטתה השנייה של הועדה בשנת 2008 בטענות שונות וכתוצאה מכך עוכבה חלוקת הכספים עד לדיון המשפטי שהתקיים לפני מספר ימים. 

האפוטרופוס הכללי וועדת העזבונות, דחו בתשובתם לעתירה את הטענות מכל וכל וטענו כי מדובר בעתירת סרק חסרת בסיס הנוגדת לחלוטין את רצון המצווה, את האינטרס הציבורי ואת צרכי החולים.

לאחר דיון שהתקיים בשבוע שעבר בפני הרכב של שלושה שופטי בג"צ, החליט המרכז הרפואי הר תבור לקבל את המלצתו המפורשת והחד משמעית של בית המשפט, ומשך את עתירתו תוך  וויתור מוחלט על כל טענותיו.

החלטת בג"צ למחיקת העתירה התקבלה בשביעות רצון אצל האפוטרופוס הכללי, ד"ר דוד האן, וכן אצל מחלקת עזבונות לטובת המדינה באפוטרופוס הכללי. ההחלטה תאפשר למחלקה, שטיפלה באופן יעיל בהבאת הסכום המכובד ובמימוש העזבון, לדאוג לחלוקת הכספים בהתאם להחלטות הועדה הציבורית, לטובת בתי החולים השיקומיים בישראל ולרווחת ציבור החולים הנזקק כל כך לשירותיהם. 

 > לעיון בהחלטה