הציבור מוזמן להשתתף בכנס השנתי בנושא אפוטרופסות – בדגש על "פיקוח על עניינים אישיים" וחידושים אחרים בתחום, המאורגן ע"י האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

 
|03/10/2017 |

​הכנס יתקיים ביום ג', כ"ז בתשרי ה'תשע"ח 17/10/2017, בין השעות 8:30-15:30 באוניברסיטת ת"א, אולם "בר-שירה", וישתתפו בו, בין היתר: 
עו"ד סיגל יעקבי, האפוטרופסה הכללית והכונסת הרשמית, סגן הנשיאה, כבוד השופט אלון גביזון, ח"כ קארין אלהרר, יו"ר הועדה לביקורת המדינה, הגב' בוני גולדברג, יו"ר הצוות הבינמשרדי לתחום האפוטרופסות והחלופות, וכן נציגים בכירים.​​​