תשלומים ואגרות

 
​תעריפי תשלומים ואגרות החל מהתאריך 1.1.2016

 
חיפוש אגרות
תוצאות 10-1 מתוך 22 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 22 תוצאות
האגרהיחידהתעריףאופן התשלום
ביקורת דוח כספיאפוטרטפוס הכללי647משלוח בדואר
אגרת דוח כספי לא תעלה על 3,638 ש"ח.
ביקורת על השכרת נכסי מקרקעין בדוח כספי - עבור כל נכסאפוטרטפוס הכללי163משלוח בדואר
אגרה זו תשולם בנוסף לאגרת ביקורת דוח כספי, ובסה"כ אגרת דוח כספי לא תעלה על 3,638 ש"ח.
ביקורת על ביצוע עסקה במקרקעין בדוח כספי - עבור כל עסקהאפוטרטפוס הכללי323משלוח בדואר
אגרה זו תשולם בנוסף לאגרת ביקורת דוח כספי, ובסה"כ אגרת דוח כספי לא תעלה על 3,638 ש"ח.
ביקורת על מכירת מניות וזכויות יוצרים בדוח כספי - עבור כל מכירהאפוטרטפוס הכללי647משלוח בדואר
אגרה זו תשולם בנוסף לאגרת ביקורת דוח כספי, ובסה"כ אגרת ביקורת דוח כספי לא תעלה על 3,638 ש"ח.
ביקורת על קבלת ירושה בדוח כספי - עבור כל עיזבוןאפוטרטפוס הכללי647משלוח בדואר
אגרה זו תשולם בנוסף לאגרת ביקורת דוח כספי, ובסה"כ אגרת דוח כספי לא תעלה על 3,638 ש"ח.
בקשה למינוי אפוטרופוס על חסויאפוטרטפוס הכללי433משלוח בדואר
שכר לאפוטרופוס כשהחסוי מאושפז, לא יעלה על 522 ש"ח לחודש.
שכר לאפוטרופוס כשהחסוי אינו מאושפז, לא יעלה על 1,047 ש"ח לחודש.
ביקורת על ביצוע עסקה במקרקעין בדוח כספי - עבור כל עסקהאפוטרטפוס הכללי323משלוח בדואר
אגרה זו תשולם בנוסף לאגרת ביקורת דוח כספי, ובסה"כ אגרת דוח כספי בדוח מנהל עיזבון לא תעלה על 6,064 ש"ח.
ביקורת פרטהאפוטרטפוס הכללי323משלוח בדואר
בקשה למינוי מנהל עיזבון - אגרת פיקוחאפוטרטפוס הכללי433משלוח בדואר
אגרה זו משולמת בנוסף לאגרת הרשם בגין מינוי מנהל עיזבון ע"ס 498 ש"ח.
בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה - אגרת פתיחת בקשה רשם הירושה498תשלום מקוון
​יש לשלם אגרה זו עבור הגשת בקשה לצו ירושה (כאשר המנוח לא השאיר צוואה) או עבור בקשה לצו קיום צוואה (כאשר המנוח השאיר צוואה).
 
הבא לדף אחרון