פיקוח על אפוטרופוסים

 
תוצאות 7-1 מתוך 7 תוצאות
תוצאות 7-1 מתוך 7 תוצאות
להרחבהשם הטופסממויין לפי שם הטופס בסדר יורדמקוון   קובץממויין לפי הורדה בסדר יורדמידע נוסףממויין לפי מידע נוסף בסדר יורד
סל מחיה עבור אדם שמונה לו אפוטרופוסpdf הורד קובץ  הנחיות קביעת סל מחיה לחסוי
 

טופס בקשה להשקעת כספי אדם שמונה לו אפוטרופוסpdf הורד קובץ  טופס בקשה להשקעת כספי אדם שמונה לו אפוטרופוס

הנחייות להשקעת כספי חסוי ללא בקשה לבית משפט

הנחיות לאפוטרופוס להשקעת כספי חסוי עם בקשה לבית משפט

מידע על השקעת כספי חסוי באפוטרופוס הכללי

טופס דוגמת בקשה לבית משפט בעניין השקעת כספים

פרטת נכסי אדם שמונה לו אפוטרופוסpdf הורד קובץ  פרטת נכסי חסוי/ה
 

דו"ח עדכון על ניהול נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוסpdf הורד קובץ  דו"ח עידכון על ניכסי חסוי
 

 טפסים להגשת בקשה לבית משפט למינוי אפוטרופוס לגוף ו/או רכושקישור לטפסים להגשת בקשה לבית משפט למינוי אפוטרופוס לגוף ו/או רכוש    
 טופס בקשה לביצוע פעולה ברכוש חסויpdf הורד קובץ  טופס בקשה לביצוע פעולה ברכוש חסוי
 
דו"ח כספי על ניהול נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוסpdf הורד קובץ  דו"ח כספי על ניהול נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס