טפסים

 
תוצאות 12-1 מתוך 26 תוצאות
תוצאות 12-1 מתוך 26 תוצאות
כותרתיחידה אחראיתיחידהקובץ להורדהמקוון
דו"ח על מצב עסקי חברהאגף האפוטרופוס הכלליהכונס הרשמי
הורד קובץ דו"ח על מצב עסקי החברה- טופס 7 תקנה 25 א
 לא קיים טופס מקוון
דף הנחיות למילוי דוח הכנסות והוצאותאגף האפוטרופוס הכלליהכונס הרשמי
pdf הורד קובץ  hanhayotdoch_cnv.pdf
 לא קיים טופס מקוון
דף מידע למגיש בקשה למתן צו כינוס ופשיטת רגלאגף האפוטרופוס הכלליהכונס הרשמי
pdf הורד קובץ  knr14.pdf
 לא קיים טופס מקוון
דף מידע למגיש בקשה לצו כינוס ולהכרזתו פושט רגלאגף האפוטרופוס הכלליהכונס הרשמי
pdf הורד קובץ  knr1_cnv.pdf
 לא קיים טופס מקוון
הוראות נוהל הכונס הרשמי לפסיקת שכר טרחהאגף האפוטרופוס הכלליהכונס הרשמי
pdf הורד קובץ  knr14_cnv.pdf
 לא קיים טופס מקוון
הנחיות חייב ליציאה מן הארץאגף האפוטרופוס הכלליהכונס הרשמי
הורד קובץ כתב ערבות
 לא קיים טופס מקוון
הנחיות לטיפול במפגעים סביבתיים בהליך כינוס הבראה ופירוקאגף האפוטרופוס הכלליהכונס הרשמי
pdf הורד קובץ  svivatiim_cnv.pdf
 לא קיים טופס מקוון
הנחיות לטיפול בתביעות חוב המוגשות באיחור ובבקשות להארכת מועדאגף האפוטרופוס הכלליהכונס הרשמי
pdf הורד קובץ  knr16_cnv.pdf
 לא קיים טופס מקוון
הנחייה בדבר אי קיום אסיפת נושים ראשונה בהליכי פשיטת רגלאגף האפוטרופוס הכלליהכונס הרשמי
pdf הורד קובץ  knr141.pdf
 לא קיים טופס מקוון
הצעת פשרה בהליך פשיטת רגלאגף האפוטרופוס הכלליהכונס הרשמי
הורד קובץ טופס 13
 לא קיים טופס מקוון
טופס 1 - בקשה לפירוק חברהאגף האפוטרופוס הכלליהכונס הרשמי
הורד קובץ בקשת פירוק חברה
 לא קיים טופס מקוון
טופס 1 - בקשה לפירוק חברהאגף האפוטרופוס הכלליהכונס הרשמי
הורד קובץ בקשת פירוק חברה
 לא קיים טופס מקוון
 
הבא לדף אחרון