נתונים סטטיסטיים

 

כללי: 

  • הרשמים לענייני ירושה ולשכותיהם מהווים יחידות באגף האפוטרופוס הכללי, הפועלות ומנוהלות בכל אחד ממחוזות האגף.
  • יחידות הרשם לענייני ירושה החלו בפעילותן עם תיקון חוק הירושה, התשכ"ה–1965, והקמת מוסד זה בשנת 1998. מאז, מוגשות אל הרשמים לענייני ירושה כל הבקשות לצווי ירושה ולצווי קיום צוואה, פרט לאלה המוגשות לבתי-הדין הדתיים.
  • חוק הירושה מאפשר, בין היתר, עשיית צוואה בפני רשות, ובכלל זה הרשם לענייני ירושה מוסמך לעשות צוואות. מצווה יכול, אף שאינו חייב, להפקיד צוואתו בלשכת הרשם לענייני ירושה.
  • אגף האפוטרופוס הכללי מנהל מרשם ארצי בדבר הצוואות שהופקדו בלשכות הרשם לענייני ירושה. 

לעיונכם דו"חות סטטיסטים שנתיים: