פעילות יחידות הרשם לענייני ירושה בשנת 2013

 
שנת 2013 התאפיינה בהמשך מגמת העלייה בהיקף הפעילות, בצד פעולות התייעלות של יחידות הרשם לענייני ירושה במחוזות השונים, כפי שאפשר ללמוד מנתוני פעילות עיקריים שיפורטו להלן.

פעילות יחידות הרשם לענייני ירושה בשנת 2013.

 • במהלך השנה הוגשו אל הרשמים לענייני ירושה במחוזות השונים 34,809 בקשות שונות, עלייה של כ -5% בהיקף הבקשות השונות לעומת שנת 2012, שבה הוגשו 33,061 בקשות שונות, ועלייה של כ- 7% בהיקף הבקשות השונות לעומת שנת 2011, שבה הוגשו 32,539 בקשות.
 • אופן החלוקה של הבקשות שהוגשו ליחידות הרשמים לענייני ירושה במחוזות השונים:טבלת חלוקת הבקשות שהוגשו ליחידות הרשמים לפי מחוזות
  גרף עוגה - בקשות שהוגשו לרשמים לענייני ירושה בחלוקה למחוזות

 • במקביל, חל גידול במספר הצווים והחלטות שניתנו על-ידי הרשמים לענייני ירושה במחוזות השונים. בשנת 2013 ניתנו על-ידי הרשמים לענייני ירושה35,031 צווים והחלטות, עלייה של כ- 5.5% לעומת שנת 2012 במהלכה ניתנו 33,169 צווים והחלטות העברה ועלייה של כ- 14% לעומת שנת 2011 במהלכה ניתנו 30,786 צווים והחלטות העברה.
 טבלה - חלוקה לבקשות שהוגשו לרשמים ולצווים והחלטות שניתנו על ידי הרשמים בין השנים 2009-2013
 גרף בקשות שהוגשו לרשמים לענייני ירושה וגרף הצווים וההחלטות שניתנו על ידי הרשמים לענייני ירושה בין השנים 2009-2013, ולסיכום טבלה
 • במהלך שנת 2013 ניתנו על-ידי הרשמים לענייני ירושה בכלל מחוזות האגף 27,215 צווי ירושה וצווי קיום צוואה, מתוכם 14,404 צווי ירושה, 12,757 צווי קיום צוואה ו- 54 צווים משולבים (צו ירושה וקיום צוואה). מדובר בעלייה של 4.7% לעומת הנתון המקביל בשנת 2012 (25,990 צווים) ולעומת שנת 2011 (ניתנו 26,220 צווי ירושה וצווי קיום צוואה) מדובר בעלייה של 3.8%.
 טבלת צווי ירושה וקיום צוואה שנתנו בשנת 2013 + גרף עוגה של סה"כ צווי ירושה וקיום צוואה בחלוקה למחוזות + טבלת מספר צווים לסוגיהם ש
גרף - מספר צווי ירושה וצווי קיום צוואה בין השנים 2009-2013
 
 • פעילות בנוגע לצוואות במחוזות בשנת 2013; חל גידול בהיקף הפעילות בנוגע לצוואות - הליכים הכוללים הפקדת צוואות ומסירת צוואות ליחידות הרשם השונות, החזרת צוואות למצווים שהפקידו צוואה בעבר ופתיחת צוואות מנוחים שנפטרו - על-ידי הרשמים לענייני ירושה.
  1. במהלך שנת 2013 היקף הפעילות בנוגע לצוואות הסתכם ב- 5,938 הליכים שונים, עלייה של 4% לעומת שנת 2012, שבה היקף הפעילות הסתכם ב- 5,696 הליכים שונים, ועלייה של כ- 10% לעומת שנת 2011, שבה היקף הפעילות הסתכם ב-5,385 הליכים שונים.
  2. עיקר הפעילות בנוגע לצוואות היא של הפקדת צוואה ביחידות הרשם לענייני ירושה על-ידי המצווה - 3,768 הפקדות צוואה בשנת 2013, שהן 63% מכלל הפעולות.

טבלת סיכום נתוני הפעילות בנוגע לצוואות על פי סוג הפעולה בחלוקה למחוזות
טבלת היקף פעילות בנוגע לצוואות בשנים 2009-2013

גרף - פעילות בנוגע לצוואות בשנים 2009-2013