האפוטרופוסים הכלליים לדורותיהם

 
מאז הקמתו ועד היום, כיהנו באגף שבעה אפוטרופוסים כלליים;

 • כאפוטרופוס כללי ראשון מונה מס' ימים לאחר הכרזת העצמאות, ד"ר יצחק קיסטר וזאת החל מיום 26 במאי 1948.
 • ביום כד' סיון תשנ"ד ה-1 ליולי 1948, לאחר שד"ר יצחק קיסטר, האפוטרופוס הכללי הזמני הראשון שכיהן בתפקידו פחות מחודשיים החל לכהן כשופט (ולימים מונה לשופט בבית המשפט העליון), מונה אפוטרופוס כללי חדש, חיים קדמון, שכיהן בתפקידו זה עד ח' טבת תשכ"ו, ה-31 לדצמבר 1965.
 • כאפוטרופוס הכללי השלישי כיהן מיום ט' טבת תשכ"ו, 1.1.66, עד ליום כד' כסלו תשל"ג 30.11.72, שמואל היינריך וינוגרד.
 • אחריו מונה לתפקיד האפוטרופוס הכללי, עמרם בלום שכיהן מיום כה' כסלו תשל"ג, 1.12.72, קרוב לכ"ב שנים, עד ליום יט' אייר תשנ"ד 30.4.94.
 • כאפוטרופוס החמישי במניין נבחר שמואל צור שכיהן במשרה זו בין השנים 1994 עד 2002.
 • שמואל צור הוחלף ע"י האפוטרופוס הכללי הקודם, שלמה שחר שאייש את התפקיד החל משנת 2002 ועד מחצית שנת 2011.
 • החל מיום יח' בסיון תשע"א, ה-20 ליוני 2011 עומד בראש האגף, פרופ' דוד האן, שנבחר לתפקיד האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי ע"י שר המשפטים בהמלצת ועדת איתור בראשות מנכ"ל משרד המשפטים.
 • יצחק קיסטר

  יצחק קיסטר

 • חיים קדמון

  חיים קדמון

 • שמואל וינוגרד

  שמואל וינוגרד

 • עמרם בלום

  עמרם בלום

  עמרם בלום
 • שמואל צור

  שמואל צור

 • שלמה שחר

  שלמה שחר

 • דוד האן

  דוד האן