הודעות והנחיות לשמאי המאגר

 
תוצאות 10-1 מתוך 10 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדתאריךממויין לפי מתאריך בסדר יורדקובץ  
הנחיית השמאי הממשלתי הראשי לשמאי המאגר​הנחיה בנושא תוכן שומה בשומות הנערכות על ידי שמאים מטעם השמאי הממשלתי הראשי13-12-2017קובץ PDF הנחיית השמאי הממשלתי הראשי לשמאי המאגר
הנחיה לשומת דירות לזכאי הדיור הציבורי​שומת דירות לצורך מכירה לזכאי הדיור הציבורי24-07-2014קובץ PDF הנחיה לשומת דירות לזכאי הדיור הציבורי
מידע והנחיות לשמאי המאגר המשובצים לביטוח לאומי​מכתבו של סגן השמאי הממשלתי הראשי מיום 9/9/201221-03-2013קובץ PDF מידע והנחיות לשמאי המאגר המשובצים לביטוח לאומי
הליך פומבי 2010 - הקמת מאגר השמאים הליך פומבי 2010- הקמת מאגר השמאים   קובץ PDF הליך פומבי 2010 - הקמת מאגר השמאים
הנחיות ונהלי עבודה במסגרת מאגר השמאיםהעברת העתקי עבודות ושומות, דיווחים רבעוניים, ובקרת שומות03-12-2017קובץ PDF הנחיות ונהלי עבודה במסגרת מאגר השמאים
הקווים המנחים של השמאי הממשלתי הראשימעמד הקווים המנחים והחובה לפעול על פיהם28-11-2013קובץ PDF הקווים המנחים של השמאי הממשלתי הראשי
דיווח רבעוני - שמאי מאגרטופס דיווח פעילות רבעוני   קובץ מסמך דיווח רבעוני - שמאי מאגר
תזכורת שליחת דיווח רבעוני​תזכורת הנשלחת לשמאי בסיום כל רבעון   קובץ PDF תזכורת שליחת דיווח רבעוני
התייחסות למקדם אי סחירות בשומות עבור רמ"י​מכתבו של השמאי הממשלתי הראשי בהתאם להחלטה 1180 על תיקוניה10-09-2013קובץ PDF התייחסות למקדם אי סחירות בשומות עבור רמ"י
נוהל בקרת שומות​נוהל מקצועי- בקרה לשומות מקרקעין01-05-2012קובץ PDF נוהל בקרת שומות