פרוטוקולי הועדה לקידום מעמד האישה

 
​להלן פרוטוקולים של הועדה לקידום מעמד האישה, אשר דנה בהצעת החוק והכינה אותה להצבעות במליאת הכנסת