חיפוש מכרזי טובין ושירותים

 
חיפוש מכרזים
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 10-1 מתוך 91 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 91 תוצאות
מספר מכרזסוג מכרזשם מכרזמועד אחרון להגשה
07-2018מכרז פומבימתן שירותי הפעלת תוכנית הכשרה למנהלים עבור משרד המשפטים20.02.18להרחבה
74-2017מכרז פומביקבלת שירותי הפעלת מערכת תומכת בגיוס מתמחים באופן אינטרנטי לרבות הדרכה, מוקד תמיכה וסיוע למשתמשים במערכת – עבור משרד המשפטים 14.02.18להרחבה
55-2017מכרז פומבילהפעלת מוקד מענה טלפוני בהגלשת שיחות במיקור חוץ עבור משרד המשפטים16.11.17להרחבה
51-17מכרז פומבימכרז פומבי 51.17 שירותי שינוע אחסון ואבטחת מצעי גיבוי נתונים ספרתיים 03.12.17להרחבה
38-2017מכרז פומביהפצת מידע ממאגר רשם התאגידים03.12.17להרחבה
21-2017מכרז פומבימכרז פומבי מס' 21.17 – למתן שירותי ייעוץ, הדרכה, ייצוג בוועדות פסיכיאטריות 25.10.17להרחבה
39-2017הליך פניה פומביתלקבלת הצעות למתן שירותים לניהול רשימות מומחים מקרב יוצאי אתיופיה, למטרת הגברת ההנכחה החיובית של ישראלים יוצאי אתיופיה בתקשורת הישראלית.05.09.17להרחבה
34-2017מכרז פומבירישוי ותחזוקה למוצר UFT מתוצרת חברת HP13.09.17להרחבה
27-2017מכרז פומביפיתוח יישומי מובייל עבור אגף מערכות מידע שבמשרד המשפטים11.09.17להרחבה
26-2017מכרז פומבימכרז פומבי ליעוץ, ליווי וכתיבת מפרטים מקצועיים למתן שירותים ורכישת טובין עבור משרד המשפטים03.07.17להרחבה