חיפוש מכרזים

 
חיפוש מכרזים
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 10-1 מתוך 78 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 78 תוצאות
מספר מכרזסוג מכרזשם מכרזמועד אחרון להגשה
13-2017בקשה לקבלת מידע RFIהערכת כוח אדם בתחום מקצועות המחשוב30.03.17להרחבה
07.2017מכרז פומבילמתן שירותי השגחה על נבחנים בבחינות שונות הנערכות על ידי היחידות המקצועיות במשרד המשפטים06.04.17להרחבה
65-2016מכרז פומבימתן שירותי הנפקת כרטיסי רישוי ודיוורם לזכאי רישיונות עבור מינהלת היחידות המקצועיות במשרד המשפטים28.12.16להרחבה
56-2016מכרז פומבילתפעול מרכז קלט נתונים עבור הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים15.01.17להרחבה
60-2016מכרז פומבילמתן שירותים להטמעת המשפט העברי ושילובו במערכות החוק והמשפט של מדינת ישראל 09.11.16להרחבה
45-2016מכרז פומבימכרז פומבי למתן שירותים כתובעים בהליכים פליליים ואחרים מטעם המדינה בתחום אכיפת דיני המקרקעין01.11.16להרחבה
46-16מכרז פומבירכישת תווי שי לעובדי משרד המשפטים04.09.16להרחבה
51.16מכרז פומבימכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ טכנולוגי וקידום פרויקט "גיידסטאר"16.08.16להרחבה
47-16בקשה לקבלת מידע RFIבקשה לקבלת מידע מס' 47-16 שירותי שינוע ואחסון מצעי גיבוי נתונים ספרתיים17.08.16להרחבה
44.16מכרז פומבימכרז מס' 44.16 הפעלת קייטנות לילדי עובדי משרד המשפטים04.07.16להרחבה
 
הבא לדף אחרון