חיפוש מכרזי טובין ושירותים

 
חיפוש מכרזים
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 10-1 מתוך 100 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 100 תוצאות
מספר מכרזסוג מכרזשם מכרזמועד אחרון להגשה
33-2018מכרז פומבימכרז פומבי 33.18 - מתן שירותי עדכון נתונים במאגרי המידע של רשות התאגידים במשרד המשפטים מודעה לעיתון בערבית09.07.18להרחבה
34-2018מכרז פומבימככרז פומבי למתן שרותי ניהול משימות ביטחון מידע וסייבר עבור אגף בכיר חירום ביטחון מידע וסייבר במשרד המשפטים17.07.18להרחבה
39-2018מכרז פומבימכרז פומבי 39.2018 הסבה, התאמה ותחזוקה של יישומים בטכנולוגיית Magic עבור משרד המשפטים 28.06.18להרחבה
38-2018מכרז פומבימכרז פומבי מתן שירותי פיתוח וביצוע הדרכה עבור משרד המשפטים11.07.18להרחבה
06-2018מכרז פומבימכרז פומבי 06.18 הספקת שירותי תחזוקה ושירותי מומחה למוצרים מתוצרת חברת Checkpoint23.05.18להרחבה
25-2018מכרז פומביהספקת שירותי מרשתת (ISP)02.05.18להרחבה
29-2018הליך פניה פומביתפנייה פומבית 29.18 - על בסיס הוראות תקנה 5(א)(2) לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ סוציאלי-קרימינולוגי לסניגוריה הציבורית - סופי מונגש02.05.18להרחבה
27-2018מכרז פומבילמתן שירותי ייעוץ להיבטי הרציפות התפקודית למרכיבי משק לשעת חירום24.04.18להרחבה
11-2018הליך פניה פומביתהספקת שירות תחזוקה לציוד גיבוי מתוצרת חברת HPE15.04.18להרחבה
07-2018מכרז פומבימתן שירותי הפעלת תוכנית הכשרה למנהלים עבור משרד המשפטים27.02.18להרחבה