חיפוש מכרזים

 
חיפוש מכרזים
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 10-1 מתוך 83 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 83 תוצאות
מספר מכרזסוג מכרזשם מכרזמועד אחרון להגשה
27-2017מכרז פומביפיתוח יישומי מובייל עבור אגף מערכות מידע שבמשרד המשפטים10.08.17להרחבה
26-2017מכרז פומבימכרז פומבי ליעוץ, ליווי וכתיבת מפרטים מקצועיים למתן שירותים ורכישת טובין עבור משרד המשפטים03.07.17להרחבה
24-2017בקשה לקבלת מידע RFIפתרון SESSION REPLAY עבור משרד המשפטים05.07.17להרחבה
08-2017מכרז פומביאספקה, הטמעה ותחזוקה של מכונות ורישוי למכונות SSL-VPN מתוצרת חברת PULSE SECURE08.06.17להרחבה
17-2017מכרז פומבישירותי איסוף תיעוד רפואי עבור משרדי ממשלה, באמצעות הפרקליטויות, עבור תיקים המתנהלים בבתי המשפט06.06.17להרחבה
13-2017בקשה לקבלת מידע RFIהערכת כוח אדם בתחום מקצועות המחשוב30.03.17להרחבה
07.2017מכרז פומבילמתן שירותי השגחה על נבחנים בבחינות שונות הנערכות על ידי היחידות המקצועיות במשרד המשפטים06.04.17להרחבה
65-2016מכרז פומבימתן שירותי הנפקת כרטיסי רישוי ודיוורם לזכאי רישיונות עבור מינהלת היחידות המקצועיות במשרד המשפטים12.06.17להרחבה
56-2016מכרז פומבילתפעול מרכז קלט נתונים עבור הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים28.06.17להרחבה
60-2016מכרז פומבילמתן שירותים להטמעת המשפט העברי ושילובו במערכות החוק והמשפט של מדינת ישראל 09.11.16להרחבה
 
הבא לדף אחרון