חיפוש מכרזים

 
חיפוש מכרזים
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 10-1 מתוך 87 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 87 תוצאות
מספר מכרזסוג מכרזשם מכרזמועד אחרון להגשה
38-2017מכרז פומביהפצת מידע ממאגר רשם התאגידים07.11.17להרחבה
21-2017מכרז פומבימכרז פומבי מס' 21.17 – למתן שירותי ייעוץ, הדרכה, ייצוג בוועדות פסיכיאטריות 25.10.17להרחבה
39-2017הליך פניה פומביתלקבלת הצעות למתן שירותים לניהול רשימות מומחים מקרב יוצאי אתיופיה, למטרת הגברת ההנכחה החיובית של ישראלים יוצאי אתיופיה בתקשורת הישראלית.05.09.17להרחבה
34-2017מכרז פומבירישוי ותחזוקה למוצר UFT מתוצרת חברת HP13.09.17להרחבה
27-2017מכרז פומביפיתוח יישומי מובייל עבור אגף מערכות מידע שבמשרד המשפטים11.09.17להרחבה
26-2017מכרז פומבימכרז פומבי ליעוץ, ליווי וכתיבת מפרטים מקצועיים למתן שירותים ורכישת טובין עבור משרד המשפטים03.07.17להרחבה
24-2017בקשה לקבלת מידע RFIפתרון SESSION REPLAY עבור משרד המשפטים05.07.17להרחבה
08-2017מכרז פומביאספקה, הטמעה ותחזוקה של מכונות ורישוי למכונות SSL-VPN מתוצרת חברת PULSE SECURE08.06.17להרחבה
17-2017מכרז פומבישירותי איסוף תיעוד רפואי עבור משרדי ממשלה, באמצעות הפרקליטויות, עבור תיקים המתנהלים בבתי המשפט06.06.17להרחבה
13-2017בקשה לקבלת מידע RFIהערכת כוח אדם בתחום מקצועות המחשוב30.03.17להרחבה
 
הבא לדף אחרון