קול קורא לקבלת התייחסויות מן הציבור לשיפור וייעול השירות הציבורי בתחום האפוטרופסות והחלופות לתמיכה והגנה על בגירים

 
|09/08/2017 |

​בימים אלה מוקם צוות בינמשרדי, לשם גיבוש תכנית לאומית לתחום האפוטרופסות וחלופות לתמיכה ולהגנה על בגירים במדינת ישראל.

​מטרת הצוות היא להביא לייעול ולשיפור השירות הציבורי בתחום.

במסגרת זו נבחנים הנושאים הבאים:

  • פיתוח ויישום חלופות לאפוטרופסות - פיתוח שירותים כגון שירותי עריכת יפוי כח מתמשך, שירותי תמיכה בקבלת החלטות וחלופות נוספות.
  • קידום שירות ציבורי מקיף, יעיל ונגיש בתחום האפוטרופסות וחלופות אחרות.
  • פיתוח שירותי הדרכה, ליווי ותמיכה לאפוטרופסים ולבני משפחה מטפלים, וכן לגורמים מקצועיים.
  • מינוי אפוטרופסות על קטינים.
  • פיתוח ושיפור שירותים מקצועיים וציבוריים של אפוטרופסות וחלופות אחרות, אשר יתנו מענה הולם לאנשים הזקוקים לסיוע ותמיכה בניהול ענייניהם (אנשים שאין להם מעגלי תמיכה משפחתיים או אישיים).

נשמח אם תגישו התייחסותכם לנושאים אלה ונוספים, עד ליום ג', ה-17.10.17, לכתובת: vaada_apotropsut_halufot@justice.gov.il
פניות שיתקבלו יידונו במסגרת דיוני הצוות הבינמשרדי.
הצוות עשוי לפנות למספר גופים בבקשה להשתתף בדיון, בהתאם לפניות שיתקבלו.
אנחנו מתנצלים, אך לא מבטיחים כי כל פנייה תקבל מענה.