הזמנה לפנות לוועדת ריבלין הבוחנת החלת הסדר מיוחד על עובדים במרכזי הועדה לאנרגיה אטומית

 
|17/06/2013 |

​הוועדה הציבורית לבחינת האפשרות להחלת הסדר פיצוי מיוחד על עובדי הועדה לאנרגיה אטומית שחלו במחלה ממארת בקשר עם חשיפתם לקרינה מייננת ו/או חומרים מסוכנים אחרים במהלך עבודתם.

מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום 4.4.13 החליטה שרת המשפטים למנות ועדה ציבורית שתפקידה  לבחון את האפשרות להחלת הסדר מיוחד על עובדים במרכזי הועדה לאנרגיה אטומית בעבר ובהווה, שאינו מבוסס על הצורך להוכיח אשם ושייתן מענה הולם, שוויוני, קצר ויעיל לצורך בפיצוי במקרים המתאימים בהינתן קיומו של קשר בין המחלה לבין חשיפתם של העובדים לקרינה מייננת ו/או חומרים מסוכנים אחרים במהלך עבודתם. הסדר זה יחול על עובדים אשר יעדיפו מנגנון זה על פני קיום הליך משפטי ובמקומו.

הרכב הוועדה: השופט (בדימוס) אליעזר ריבלין- יו"ר, גב' מיכל עבאדי- בויאנג'ו- החשבת הכללית, מר אבי ליכט- המשנה ליועץ המשפטי ממשלה (כלכלי- פיסקאלי), פרופ' רבקה כרמי- נשיאת אוניברסיטת בן גוריון, פרופ' אריאל פורת- אוניברסיטת תל אביב, דר' ניר פלד- בית חולים תל השומר.

גורמים מן הציבור המעוניינים להופיע בפני הוועדה ו/או להעביר אליה מידע או מסמכים, מוזמנים להעלות דבריהם על הכתב ולצרף כל תיעוד אותו מבקשים הם להציג בפני הוועדה וזאת עד ליום 10.8.13 לכל המאוחר, באחת מן הדרכים הבאות:

דואר אלקטרוני: rivlin-committee@mail.gov.il
לפקס: 077-4704228
כתובת: ת.ד. 17145, תל אביב 6117101

הוועדה תבחן את הפניות והבקשות ותחליט על פי שיקול דעתה, מי מקרב הפונים יזומן להופיע בפניה לשם מתן עדות בעל פה.
 
 
      עו"ד אילת שלו
      מרכזת הוועדה