טיוטת תקנות ההוצאה לפועל (אגרות שכר והוצאות) (תיקון מס' 2), התשע"ז- 2017

 
|13/08/2017 |

תזכיר ​חוק חדש לטיוטת תקנות ההוצאה לפועל (אגרות שכר והוצאות) (תיקון מס' 2), התשע"ז- 2017.​

נודה על קבלת הערותיכם עד ליום ט' באלול התשע"ז (31/08/2017),

באמצעות אתר קשרי ממשל.