תמצית נציב חדשה - על מינוי חוזר ותדיר של אותו בעל תפקיד בהליכי פירוק ושיקום חברות

 
|20/03/2017 |

בפני הנציב התבררה תלונה על מינוי חוזר ותדיר של אותו עורך דין כבעל תפקיד בהליכי פירוק ושיקום חברות.

​בהחלטתו עמד הנציב על השיקולים השונים הרלבנטיים לעניין זה וקבע, כי אף שלא מצא מקום לפקפק בשיקולי השופט בהליכי המינוי בתיקים שבפניו שומה על בית המשפט להיות ער לצורך בגיוון בעלי תפקיד המתמנים על ידו, מה גם שמדובר במשאב ציבורי לגביו יש לפעול בשקיפות תוך שקילת שיקולים של שוייון, של צדק והגינות ומניעת שרירות ואפליה. זאת ועוד, מינויים חוזרים ונשנים עלולים לפגוע באמון הציבור ביושרתה של מערכת המשפט וליצור לזות שפתיים.