תמצית החלטה בדבר אישור שגוי של פסיקתה

 
|13/07/2017 |

​עורך דין, שניהל הליכים בעניינה של אמו החסויה, הלין כי השופטת אישרה פסיקתה בה חויב לשלם
לתובעת סכום מסוים, כשבפסיקתה הוספה המילה "ז"ל" ליד שמו. למרות שהפנה את תשומת ליבה של
השופטת לכך, אישרה השופטת את הפסיקתה "ללא שום הסתייגות".

​בהחלטת הנציב נקבע, כי גם אם השופטת אישרה את הפסיקתה טרם שעיינה בתגובת המתלונן ראוי היה, כי ההחלטה שניתנה על גבי התגובה שהגיש המתלונן, תתייחס לרישום השגוי ותורה על הגשת פסיקתה מתוקנת. כן נקבע, שראוי כי בית המשפט יבחן בקפידה את ההחלטות היוצאות תחת ידיו כדי למנוע טעויות מצערות מסוג זה, ויורה על תיקונן בהזדמנות הראשונה שהדבר מובא לידיעתו. עם זאת, לאור העובדה שהשופטת הביעה צערה על התקלה ועל עגמת הנפש שנגרמה למתלונן, וחתמה על פסיקתה מתוקנת זמן קצר לאחר מכן, קבע הנציב, כי בהערותיו באה התלונה לכלל מיצוי.