בפעם השישית ברציפות, מדינת ישראל דורגה בדירוג הראשון בדו"ח מחלקת המדינה של ארה"ב הסוקר את מאמצי מדינות העולם במאבק בסחר בבני אדם

 
|28/06/2017 |

​בפעם השישית ברציפות, מדינת ישראל דורגה בדירוג הראשון בדו"ח מחלקת המדינה של ארצות הברית הסוקר את מאמצי מדינות העולם במאבק בסחר בבני אדם. הדו"ח מתפרסם מדי שנה החל משנת 2001, ומחלק את מדינות העולם לשלוש רמות - בהתאם לרמת העמידה ופעילותן למיגור התופעה.

​במשך יותר מעשור דורגה מדינת ישראל בדירוג השני, עד שביוני 2012 דורגה לראשונה, בדירוג הראשון, בו כלולות 36 מדינות בלבד (מתוך 187 מדינות המדורגות בדו"ח), העומדות בסטנדרטים המינימאליים לגבי המאבק בסחר בבני האדם. מאז, מדינת ישראל שומרת על הישג זה. 
לפי הדו"ח ישראל פועלת בצורה נמרצת ונחושה בשלושה מישורים עיקריים: מניעת התופעה, אכיפה כלפי העבריינים, והגנה  על נפגעי העבירה.
להלן נתונים מרכזיים מהדו"ח: 

 • בשנת 2016 נפתחו 310 חקירות פליליות בישראל. 279 (90%) בחשד לסחר בזנות ו-31 בחשד לעבדות ועבודות כפייה.
 • בשנת 2016 זוהו על ידי מדינת ישראל 47 קרבנות סחר ועבדות חדשים. ביניהם זוהו קרבנות השייכים לדפוס סחר חדש של הבאת אנשים עם מוגבלויות לשם עיסוק בקבצנות.
 • הליכי אכיפה משולבת הביאו לסגירתם של 6 בתי בושת בצווי סגירה מנהליים.
 • בשנת 2016 החלה לפעול לראשונה קרן ייעודית למאבק בסחר בבני אדם, אשר הקצתה כספי קנסות וחילוט למטרות שיקום לנפגעי עבירות וכן לארגונים לא ממשלתיים הפועליים בתחום. מדובר בקרן ייחודית מסוגה הן בישראל והן בעולם. בשנת 2016 הקרן הקצתה כחצי מיליון ₪ לקורבנות ולארגונים. 
 • הסיוע משפטי קיבל 150 פניות של קרבנות סחר בשנת 2016. בשנת 2015 התקבלו רק 132 פניות (עליה של 12%).
 • ניתנו שירותי בריאות ל-122 קרבנות סחר ועבדות, מתוכם 11 קטינים.
 • המדינה קיימה הכשרות, סדנאות להעלאת מודעות וסמינרים בתחום המאבק בסחר בבני אדם למעל 360 עובדי מדינה במשרדים השונים.
 • השנה התקבלו 1026 פניות מעובדים זרים, דרך קו חם שמדינת ישראל מפעילה ב-6 שפות. רוב הפניות (78%) התקבלו מעובדים זרים אזרחי תאילנד בענף החקלאות.
 • בתחום הסיעוד, המדינה דרשה מכל לשכת תיווך לעובדות סיעוד, להעסיק עובד סוציאלי מורשה שיפקח על תנאי העבודה של המטפלים הסיעודיים הזרים, לרבות בביקורי בית ויידוע הרשויות הרלוונטיות על הפרות בתחום דיני העבודה ביצוע פעילות לצמצום הביקוש בתעשיית המין ותיירות מין, לרבות פעילות מול גורמים בענף התיירות כדי למנוע תיירות מין.
 • הופצו עלוני יידוע בדבר זיהוי קורבנות סחר וסיוע לקורבנות בקרב חברות כוח אדם להעסקת עובדים זרים; קופות חולים, בתי חולים, רשויות מקומות וגורמי ממשלה.

  שרת המשפטים, איילת שקד: "דירוג מחלקת המדינה מציב את מדינת ישראל בשורה הראשונה של מדינות הפועלות על מנת למגר את התופעה האכזרית של סחר בבני אדם. משרד המשפטים מוביל את הפעילות הממשלתית בתחום, באמצעות יחידת תיאום המאבק, ואנו נמשיך לפעול על מנת שתופעת העבדות המודרנית תעלם ממחוזותינו."
  מנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור,  העומדת בראש ועדת המנכ"לים למאבק בסחר בבני אדם, וראש הצוות בין-משרדי למאבק בצריכת הזנות: ״השמירה על מקומה של ישראל בדירוג הראשון מעיד על הצלחתו של מנגנון התיאום בין גופי הממשלה השונים אותו מנהלת בהצלחה מתאמת המאבק בסחר בבני אדם במשרד המשפטים. התיאום הממשלתי בנושא מוביל למיצוי מיטבי של המשאבים הממשלתיים ומאפשר גיבוש של תכנית לאומית מעודכנת ואפקטיבית למאבק בתופעה הבזויה של סחר בבני אדם.״