התנגדות היועץ המשפטי לממשלה להסדר פשרה בתובענה ייצוגית נגד חברת הוט

 
|04/11/2014 |

​היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, הגיש התנגדות להסדר פשרה מתוקן שהוגש לאישור בית המשפט בתובענה ייצוגיות נגד חברת הוט, במסגרתו סוכם כי הוט תעניק ללקוחותיה הטבות שונות, במקום מתן פיצוי ישיר לחברי הקבוצה.

​עניינה של התובענה הייצוגית נגד הוט הוא בטענה כי היא המשיכה לגבות דמי מנוי גם לאחר שמנויים ביקשו להתנתק. עוד נטען, כי על מנת להתנתק מהוט, נדרשות פניות חוזרות ונשנות וזמני המתנה ארוכים. בנוסף, נטען כי הכספים שמושבים ללקוחותיה מועברים בערכים נומינליים, ללא הפרשי הצמדה וריבית. בתגובתה לבקשת האישור, דחתה הוט את הטענות כנגדה, וטענה כי כל פעולותיה בכל הקשור לטענות המועלות על ידי המבקש, נעשו על פי דין.

הצדדים גיבשו ביניהם הסכם פשרה מתוקן, לאחר שהסדר פשרה קודם נדחה על ידי בית המשפט ולאחר שהיועץ המשפטי לממשלה התנגד לו. במסגרת הסדר הפשרה המתוקן, התחייבה חברת הוט, בין היתר, להעניק ללקוחותיה הקיימים כיום הטבות שונות בדמות פתיחה לצפייה חינם של ערוץ טלוויזיה מתוך רשימת ערוצים לתקופה של שלושה חודשים, הטבה בתחום האינטרנט או הטבה בתחום הטלפוניה. הטבה נוספת היא מתן אפשרות צפייה בסרט אחד שתבחר הוט. בנוסף, תתרום הוט תרומה לקהילה בסכום של 4 מיליון ₪. כמו כן, עבור חברי קבוצה שאינם לקוחות הוט היום, הוט מציעה להעמיד 50,000 מארזי דיסקים של הסדרה "עספור" במרכזי השירות לטובת מי שיצהיר כי הינו חבר קבוצה.

היועץ המשפטי לממשלה מתנגד להסדר הפשרה המתוקן. ביחס להטבות המוצעות למנויים הקיימים, הרי שאין מדובר בהטבה הניתנת לחברי הקבוצה, לקוחותיה אשר התנתקו משירותיה בעבר, או לטובת הציבור, אלא לטובת לקוחותיה הקיימים של הוט. עמדתו העקרונית של היועץ המשפטי לממשלה הינה, כי הסעד של פיצוי כספי אישי לחברי הקבוצה הינו הסעד הראשון במעלה בתובענות ייצוגיות.

לעמדת היועץ, אין זה מתקבל על הדעת שחברת הוט אינה יכולה לאתר את הלקוחות שהתנתקו משירותיה, או לפחות את החלק הארי מהם, מבלי שהדבר ידרוש מאמץ בלתי סביר. לכן, עמדת היועץ היא כי יש לפעול לאיתור חברי הקבוצה ומתן פיצוי פרטני להם.

בהתייחס להטבות, כלל לא ברור שמנויי הוט יהיו מעוניינים בהן או יממשו אותן ולכן לתוצאה פשוטה יותר ניתן היה להגיע באמצעות הפסקת חיוב של מנוייה בגין שירותים שניתנים על ידה, לתקופה קצובה, עד למימוש שווי ההטבה. בנוסף, אופן הערכת שווי ההטבה, בהתאם למחיר המחירון של הוט ולא לעלות ההטבות להוט נוגד את תכלית ההרתעה העומדת בבסיס חוק תובענות ייצוגיות. זאת ועוד, ראוי שהסדר הפשרה יציין מפורשות כי בחלוף תקופת מימוש ההטבה, תפסיק הוט בפועל את מתן ההטבה, על מנת למנוע מצב בו לקוח ישלם על השירות שהוצע ללא תשלום עד אותו מועד.

לאור האמור, לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, ההסדר המוצע, שאינו כולל השבה או פיצוי כספי, אלא הטבות שלא בהכרח ימומשו על ידי חברי הקבוצה, אינו הסדר שמטיב עם חברי הקבוצה ואין לאשרו.