מבצע אכיפה משולב כנגד מחסנים המשמשים לאחסון סחורות לרצועת עזה

 
|21/03/2017 |

​בהובלת הפרקליטות האזרחית במחוז דרום, מנהלת תיאום פעולות אכיפה של משטרת ישראל (מתפ"א), היחידה לפיקוח על דיני התכנון והבנייה במשרד האוצר ורשות מקרקעי ישראל, נערכה ביום חמישי האחרון, 16.03.17, פעילות אכיפה כלכלית משולבת במספר מושבים בדרום (פטיש, שובה וגבעולים) לנוכח קיומם של מחסנים גדולים בקרקע חקלאית המשמשים כ"תחנות מעבר" לצורך אחסון סחורות המיועדות לרצועת עזה והכל ללא היתרים ובניגוד לחוק.

​כחלק מפעילות האכיפה המשולבת השתתפו גם רשות המיסים- תחנת מע"מ וביקורת ניהול ספרים, כבאות והצלה – מחוז דרום, חברת החשמל, המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה, חברת החשמל והמרכז לגביית קנסות.

 

במהלך הפעילות, פעלו הרשויות השונות בהתאם לסמכויותיהן:

  • רשות מקרקעי ישראל בחנה את ההפרות המתבצעות במשקים השונים, על פני שטחי קרקע נרחבים.
  • יחידת הפיקוח על הבניה ערכה חקירות למחזיקי המחסנים בשל מבנים לא חוקיים שנבנו במקומות השונים.
  • רשות המיסים ערכה ביקורות ספרים במשרדי חברות האחסנה ובמקרים רבים עלו חשדות משמעותיים לאי ניהול ספרים בהתאם לחוק, לאי דיווח על תקבולים ובעלי העסקים הוזמנו להמשך בירור במשרדי הרשות.
  • יחידת כבאות והצלה בדקה ומצאה כי בכל המקומות בהם נערך המבצע, קיים ברוב המקרים אחסון צפוף של חומרים בעלי מטעני אש גבוהים, ללא אמצעי כיבוי עד כדי יצירת סכנה משמעותית לסביבה.
  • המשטרה הירוקה בחנה את החומרים המאוחסנים במשקים וכן את תנאי הסביבה, ובאחד המשקים ניתן קנס למחזיק המקום בגין החזקת מיכל סולר שטפטף בסביבתו, ובין היתר אוחסן ללא ציוד מתאים. 

יש לציין כי מעבר לשימוש הלא חוקי  בקרקע, הפעלת תחנות המעבר מלווה במשאיות רבות היוצאות ונכנסות למושבים ובפריקת סחורות משמעותית, נעשית ללא פיקוח מתאים.

 

בכוונת הפרקליטות ורשות מקרקעי ישראל להגיש תביעות אזרחיות להפסקת השימוש ולהריסת המבנים הלא חוקיים בקרקע וכן תוגשנה תביעות כספיות לדמי שימוש כנגד המפרים.