תמצית החלטה חדשה של נציב תלונות הציבור על שופטים

 
|19/06/2017 |

​יוזמת בית המשפט לדון בשאלה מדוע לא הוגשה תביעה בסדר דין מהיר תחת הכרעה בבקשה שהוגשה למתן פסק דין בהעדר הגנה

​בית המשפט דן ביוזמתו בשאלה מדוע הוגשה תביעה בסדר דין רגיל ולא בסדר דין מהיר, ולא הכריע בבקשת התובע למתן פסק דין בהעדר הגנה. בהחלטתו קבע הנציב, כי בשיטתנו האדברסרית ייטיב בית המשפט לעשות, למעט במקרים היורדים לשורש סמכותו העניינית לדון בתובענה, אם לא יעורר ביוזמתו שאלות שלא העלה הצד שכנגד.

 

כמו כן בניגוד להחלטה קודמת בעניין חובתו של הנתבע להגיש כתב הגנה חייב בית המשפט את התובע להגיש בקשה בסוגיית מסלול התביעה ולא מצא ליתן החלטה לגופה בבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה. וזאת למרות שכאשר הנתבע לא מגיש כתב הגנה מאפשר הדין לתובע לבקש ליטול נגדו פסק דין. בסופו של דבר אף קבע בית המשפט, כי צדק המתלונן בהלך טיעונו אשר לדרך הגשתה של התביעה, ואף הנתבע לא התנגד לכך שהתביעה תדון שלא בסדר דין מהיר. התלונה נמצאה מוצדקת.