קיום מבצע אכיפה משולב במתחם אבו סייף ביפו

 
|17/05/2017 |

​משטרת ישראל- מרחב יפתח, פרקליטות מחוז ת"א (פלילי) ופרקליטות מחוז ת"א (אזרחי), בשיתוף פעולה עם גופי אכיפה אזרחיים רבים, ערכו מבצע אכיפה משולב במתחם אבו סייף ביפו.

משטרת ישראל- מרחב יפתח, פרקליטות מחוז ת"א (פלילי) ופרקליטות מחוז ת"א (אזרחי), בשיתוף פעולה עם גופי אכיפה אזרחיים רבים, ערכו מבצע אכיפה משולב במתחם אבו סייף ביפו.

על פי החשד מבוצעת במתחם זה פעילות בלתי חוקית כגון: עבירות סמים, אמצעי לחימה, הלנת שוהים בלתי חוקיים, בניה בלתי חוקית ועבירות נוספות. על פי החשד, מדובר במתחם המהווה כבר תקופה ארוכה ביותר, כר נרחב לפעילות פלילית ומפגע עבור תושבי יפו.

 

מטרתו העיקרית של המבצע היא לשפר את ביטחון התושבים באמצעות הסרת הפעילות הפלילית מאזורם.
במבצע רחב ההיקף שולבו וסייעו גם גופי אכיפה רבים וביניהם: רשות מקרקעי ישראל, רשות המיסים, חברת החשמל, מנהל הבטיחות בגז, מרכז לגביית אגרות וקנסות, ביטוח לאומי, יחידת הפיקוח על הצומח והחי במשרד החקלאות.


במסגרת הפעילות נאספו ממצאים, נערכו חקירות והחלה בחינת הליכים מנהליים ואזרחיים בהתאם.  
מבצע זה מהווה חלק מפעילות נמשכת ומאומצת של כלל גופי האכיפה להכות במחוללי פשיעה באופן יזום, תוך שילוב כלים משפטיים משדות משפט ואכיפה מגוונים, וכן תוך איחוד כוחות של רשויות מנהל ואכיפה שונות.
פעילות האכיפה תמשך בנחישות על מנת למנוע את המשך הפרות החוק.