תזכיר חוק השותפויות, התשע"ז-2016

 
|10/01/2017 |

​מחלקת ייעוץ וחקיקה מזמינה את הציבור להעביר הערות לתזכיר חוק השותפויות, התשע"ז-2016.

הערות לתזכיר יתקבלו עד ליום ד' בניסן התשע"ז (31/03/2017), באמצעות אתר קשרי ממשל.

 

התזכיר הופץ לראשונה ביום 14 בדצמבר 2016; ביום 28 בדצמבר 2016 הוארך המועד להגשת הערות הציבור עד ליום 31 במרץ 2017; כעת התזכיר מופץ שוב עם נספח דו"ח RIA ויודגש כי לא נעשו בו שינויים נוספים.