היועמ"ש, יהודה וינשטיין, מתנגד להסכם הפשרה בתובענה ייצוגית נגד סלקום

 
|10/06/2015 |

​היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, הגיש התנגדותו לבקשה להסדר הפשרה שהוגשה לאישורו של בית משפט המחוזי מרכז במסגרת תיק תובענה ייצוגית שהוגשה נגד חברת "סלקום" (ת"צ 37203-09-14 יפת נ' סלקום ישראל בע"מ).

​עניינה של התובענה הוא בטענת המבקש, כי "סלקום" גבתה ממנוייה בתכניות "ללא הגבלה" סכומים ביתר בגין מה שהוגדר בחוזי ההתקשרות שלה כ"שימוש שאינו הוגן וסביר". המבקש ציין כי כאשר בדק את החשבוניות מצא לתדהמתו שנגבו ממנו ביתר 1,434.3 ₪ בגין "שיחות פנים ארציות בשימוש שאינו הוגן וסביר בתעריף התוכנית".

המבקש הגדיר את חברי הקבוצה כלקוחותיה של "סלקום", אשר נגבו מהם סכומים בעבור שיחות או מסרונים בגין "שימוש שאינו הוגן וסביר" במסגרת תוכנית החיוב.

לפי הסדר הפשרה שהוגש לאישור בית המשפט, "סלקום" תשיב את הסכומים שגבתה ביתר ממנויים בתוכנית "ללא הגבלה" רק למנויים שלא קיבלו התראה לפני שחויבו ביתר. כלומר, מנויים שכן קיבלו התראה לא יקבלו כל פיצוי. למרות זאת, לפי ההסדר יתגבש נגדם מעשה בית-דין ייצוגי, כלומר הם לא יוכלו להגיש תובענה ייצוגית נגד סלקום בנושא זה. בנוסף, נקבע בהסדר הפשרה שסלקום תציין בהסכמי ההתקשרות שלה מהו "שימוש שאינו הוגן וסביר", שיוגדר בערך מספרי נקוב, כפי שיהא מעת לעת.

עמדת היועץ המשפטי לממשלה הינה כהסדר הפשרה אינו ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה ועל כן אין לאשר את הסדר הפשרה במתכונתו הנוכחית.


עוד הוסיף היועץ המשפטי בהתנגדותו כי "סלקום" מפרסמת לציבור ומתקשרת עם מנוייה בתכניות המכונות על ידה תכניות "ללא הגבלה". אף ש"סלקום" מכנה תכניות אלה כתכניות "ללא הגבלה", בפועל קיימות הגבלות שונות על השימוש במסגרתן, שאינן מובאות לידיעת הלקוח באופן גלוי וברור. בכך, "סלקום" מפרה את הדין ומטעה באופן חמור צרכנים בכל הנוגע לתכניות "ללא הגבלה". כמו כן, פעולתה של "סלקום" אינה מתיישבת עם הוראות הרישיון שלה.


בקשר לשינוי הסכמי ההתקשרות שהוצע בהסדר הפשרה, טען היועץ המשפטי ששינוי זה אינו מתקן את הפרת הדין. לגישת היועץ המשפטי לממשלה, על "סלקום" לחדול באופן מיידי מההטעיה החמורה של הצרכנים ולשנות את שם התכנית – הן בשיווק ובפרסום של התכנית והן בכלל הסכמי ההתקשרות והחשבוניות החודשיות– לשם תכנית אשר יבטא באופן ברור את העובדה כי קיימת הגבלה על היקף השימוש בתכנית. כמו כן, על "סלקום" להבהיר במפורש, באופן בולט וגלוי לצרכן, מהי ההגבלה, וככל שיתבצע שינוי בהגבלה זו, ליידע את לקוחותיה על כך מראש ובדרך אפקטיבית.

בנוסף, טען היועץ המשפטי כי לא ניתן לחסום תובענות ייצוגיות של מנויים של תוכניות "ללא הגבלה", שלא מקבלים פיצוי כלשהו לפי ההסדר המוצע.
עמדת היועמ"ש הוגשה באמצעות עו"ד לירן פאר מפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי).