משרות ללא הליך מכרזי

 
​משרות המתפנות לפרקי זמן קצובים, ללא הליך מכרזי.

​لكل المعنيين بااتصفح في صفحة المهن الشاغرة مرفق الرابط التالي
איתור משרות
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשת מועמדות
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תואר משרה : סטודנט/ית
מועד פרסום : 21.02.17
יחידה :
מועד אחרון להגשת מועמדות : 01.03.17
מקום עבודה : חיפה
מועד תחילת העסקה : מיידי בכפוף לסיווג ביטחוני ומילוי טפסי קליטה
תואר משרה : סטודנט/ית
מועד פרסום : 21.02.17
יחידה : חטיבת תפעול ולוגיסטיקה
מועד אחרון להגשת מועמדות : 01.03.17
מקום עבודה : ירושלים
מועד תחילת העסקה : מיידי בכפוף לסיווג ביטחוני ומילוי טפסי קליטה
תואר משרה : סטודנט/ית
מועד פרסום : 20.02.17
יחידה : רשות התאגידים
מועד אחרון להגשת מועמדות : 28.02.17
מקום עבודה : ירושלים
מועד תחילת העסקה : מיידי בכפוף לסיווג ביטחוני ומילוי טפסי קליטה
תואר משרה : סטודנט/ית
מועד פרסום : 20.02.17
יחידה : אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי
מועד אחרון להגשת מועמדות : 05.03.17
מקום עבודה : תל אביב
מועד תחילת העסקה : מידית בכפוף לסיווג ביטחוני ומילוי טפסי קליטה
תואר משרה : סטודנט/ית
מועד פרסום : 20.02.17
יחידה : אגף רישום והסדר מקרקעין
מועד אחרון להגשת מועמדות : 01.03.17
מקום עבודה : תל אביב
מועד תחילת העסקה : מרץ 2017, בכפוף לסיווג ביטחוני ומילוי טפסי קליטה
 
הבא לדף אחרון