משרות ללא הליך מכרזי

 
​משרות המתפנות לפרקי זמן קצובים, ללא הליך מכרזי.

​لكل المعنيين بااتصفح في صفحة المهن الشاغرة مرفق الرابط التالي
איתור משרות
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשת מועמדות
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תואר משרה : סטודנט/ית
מועד פרסום : 23.03.17
יחידה : אגף משאבי אנוש
מועד אחרון להגשת מועמדות : 30.03.17
מקום עבודה : ירושלים
מועד תחילת העסקה : מיידי בכפוף לסיווג ביטחוני ומילוי טפסי קליטה
תואר משרה : עוזר/ת ראשי/ת (יעוץ וחקיקה)
מועד פרסום : 23.03.17
יחידה : מחלקת ייעוץ וחקיקה
מועד אחרון להגשת מועמדות : 30.03.17
מקום עבודה : ירושלים
מועד תחילת העסקה :
תואר משרה : רכז/ת לשכה א'
מועד פרסום : 23.03.17
יחידה : מחלקת ייעוץ וחקיקה
מועד אחרון להגשת מועמדות : 30.03.17
מקום עבודה : ירושלים
מועד תחילת העסקה :
תואר משרה : סטודנט/ית
מועד פרסום : 23.03.17
יחידה : אגף חירום, ביטחון מידע וסייבר
מועד אחרון להגשת מועמדות : 30.03.17
מקום עבודה : ירושלים
מועד תחילת העסקה : מיידי כפוף לסיווג ביטחוני ומילוי טפסי קליטה
תואר משרה : סטודנט/ית
מועד פרסום : 22.03.17
יחידה : רשות התאגידים
מועד אחרון להגשת מועמדות : 29.03.17
מקום עבודה : ירושלים
מועד תחילת העסקה : מרץ 2017 - מיידי בכפוף לסיווג ביטחוני ומילוי טפסי קליטה
 
הבא לדף אחרון