משרות ללא הליך מכרזי

 
​משרות המתפנות לפרקי זמן קצובים, ללא הליך מכרזי.

​لكل المعنيين بااتصفح في صفحة المهن الشاغرة مرفق الرابط التالي
איתור משרות
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשת מועמדות
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תואר משרה : רכז/ת (סיוע משפטי)
מועד פרסום : 18.01.17
יחידה : אגף הסיוע המשפטי
מועד אחרון להגשת מועמדות : 26.01.17
מקום עבודה : לוד
מועד תחילת העסקה : מיידי לאחר סיום הראיונות
תואר משרה : סטודנט/ית למחלקת הצעות מחיר ודרישות רכש
מועד פרסום : 17.01.17
יחידה : חטיבת תפעול ולוגיסטיקה
מועד אחרון להגשת מועמדות : 24.01.17
מקום עבודה : ירושלים
מועד תחילת העסקה : מיידי בכפוף לסיווג ביטחוני ומילוי טפסי קליטה
תואר משרה : סטודנט/ית
מועד פרסום : 17.01.17
יחידה : פרקליטות המדינה
מועד אחרון להגשת מועמדות : 31.01.17
מקום עבודה : תל אביב
מועד תחילת העסקה : מיידי בכפוף לסיווג ביטחוני ומילוי טפסי קליטה
תואר משרה : סטודנט/ית
מועד פרסום : 17.01.17
יחידה : פרקליטות המדינה
מועד אחרון להגשת מועמדות : 26.01.17
מקום עבודה :
מועד תחילת העסקה : מיידית (בכפוף לסיווג ביטחוני ומילוי טפסי קליטה)
תואר משרה : סטודנט/ית במחלקת אכיפה וחקירות
מועד פרסום : 17.01.17
יחידה : הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע
מועד אחרון להגשת מועמדות : 31.01.17
מקום עבודה : תל אביב
מועד תחילת העסקה : מיידי בכפוף לסיווג ביטחוני ומילוי טפסי קליטה
 
הבא לדף אחרון