החלטת היועץ המשפטי לממשלה בנושא תפילת "נשות הכותל"

 
|07/05/2013 |

​בלשכת היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, נערך אתמול (6.5.13)  דיון בעקבות פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר קבע כי תפילת נשות הכותל כמנהגן אינה עבירה פלילית.

הדיון נערך בהשתתפות השר לשירותי דת, מר נפתלי בנט, וסגנו – הרב בן דהאן, וכן רב הכותל – הרב רבינוביץ',  לצד גורמים בכירים רלבנטים נוספים, במטרה לבחון את השלכות החלטתו של כב' השופט סובל מביהמ"ש המחוזי.

ביום 24.4.13 דחה ביהמ"ש המחוזי את הערר שהגישה המשטרה על החלטת בית משפט השלום, שסרב לשחרר מס' נשים מקבוצת "נשות הכותל" בערובה האוסרת עליהן כניסה לכותל המערבי בתפילות העתידות להתקיים בו בשלושת ראשי החודשים הקרובים.

בית המשפט המחוזי קבע, בין השאר, כי "לא קיים חשד סביר לכך שהמשיבות עברו על האיסור שבתקנות המקומות הקדושים, שאחד מרכיביו ההכרחיים הינו 'עריכת טכס דתי שלא על פי מנהג המקום'".

בית המשפט המחוזי סבר כאמור כי תפילת נשות הכותל כמנהגן ברחבת הכותל אינה בהכרח בניגוד ל'מנהג המקום' ואינה מהווה עבירה פלילית, וזאת לאור הפרשנות הרחבה שהעניקו חלק משופטי בית המשפט העליון בשורת פסקי דין לביטוי 'מנהג המקום' הקבוע בתקנות.

לאחר הדיון החליט היועץ המשפטי לממשלה,  בעצה אחת עם פרקליט המדינה, שלא לפנות לבית המשפט העליון בבקשה לערער על פסק הדין.

כאמור, תקנות המקומות הקדושים ליהודים אוסרות על עריכת טכס דתי שלא לפי מנהג המקום ברחבת הכותל. נוכח פסיקת בית המשפט המחוזי, הודיע השר לשירותי דת על כוונתו לבחון את הסדרת הנושא באמצעות תיקון בתקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, תשמ"א - 1981.