השלמת רישום זכויות המדינה במקרקעין

 
|07/06/2017 |

​בימים אלו הושלם אחד המהלכים החשובים וההיסטוריים שקודם בשנה האחרונה על ידי שרת המשפטים ומנכ"לית המשרד. המהלך הינו השלמת מיפוי ורישום קרקעות הנגב המערבי שבחר"מ על שם מדינת ישראל.

לחיצת ידיים

​מדובר בשטח כולל של  כ-180,000 דונם שקמו לקניין המדינה מכוח חוק רכישת מקרקעין עוד בראשית שנות החמישים של המאה הקודמת, אך מסיבות שונות לא נרשמו במלואם על שם המדינה בפנקס הזכויות.

היעדר הרישום הביא להקפאה בפיתוחם של המקרקעין באזור הנגב המערבי, ופגע פגיעה קשה ביותר בכלל האוכלוסייה באזור.


לאחר עבודה מאומצת של חטיבת הסדר דרום בראשות עו"ד רמי דמארי, ותוך שיתוף פעולה של רשויות המדינה השונות, ובכללן מפ"י ורמ"י, ויחד עם הובלת שרת המשפטים, מנכ"לית המשרד וגורמי המשרד הרלוונטיים לסוגיה, הושלם בימים אלו, בחלוף 64 שנים, רישום זכויות המדינה במקרקעין.


חשוב לציין כי הליכי הרישום כאמור, בוצעו תוך יידוע הציבור, בין היתר, באמצעות העיתונות המקומית בשפה הערבית.
אין ספק כי מדובר במהלך היסטורי, אשר יאפשר למדינה לפעול לפיתוחם של המקרקעין בנגב המערבי לרווחת כלל תושביו, ויתרום תרומה משמעותית ביותר למיצוי זכויותיהם של התושבים והמדינה במקרקעין אלו.