נייר עמדה בנושא מדיניות האכיפה הנוהגת בנושא קנאביס

 
|13/02/2017 |

​לאחרונה הוגשה לשרת המשפטים, ליועץ המשפטי לממשלה ולמנכ"ל המשרד לבטחון הפנים נייר עמדה מטעם משרד המשפטים, אשר בחן את נושא מדיניות האכיפה הנוהגת בנושא קנאביס, ואת החלופות לאכיפה פלילית בעבירות של שימוש עצמי.

נייר העמדה הוכן על ידי עו"ד יפעת רווה ממחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, הן בעקבות בקשת שרת המשפטים, גב' איילת שקד, והן בעקבות עבודת הצוות במשרד לבטחון הפנים בראשות מר רותם פלג.


תמונה של איש שכותב על דף עם עט

​בדיקת הפרוטוקולים של דיונים שנערכו בכנסת בסוף שנות הששים ובתחילת שנות השבעים העלתה, כי היו אמנם בעבר נסיונות לאתגר את השימוש בכלי הפלילי בהקשר של סמים קלים, אך מדובר היה בקולות בודדים, והם הושתקו בטענה שאין מקום לדילמה ולהעלאת ספקות.

בבסיס חוות הדעת מצויה הנחה הפוכה, והיא, שלאור מחירי ההפללה, חובה להעלות את הספקות ולבררם עד תום, על רקע חקיקת היסוד ועקרונות המשפט הפלילי.

בעוד שלעתים, במהלך השיח בנושא, המיקוד הוא על השאלה האם שימוש עצמי בקנביס הוא "טוב" או "רע", "מועיל" או "מזיק", הרי שבמישור הפלילי השאלה המרכזית היא - האם הכלי הפלילי הוא הדרך המתאימה ביותר להתמודד עם הנושא.

 

בחוות הדעת נבחנו מחירים אפשריים של השימוש בהליך הפלילי: עצם פתיחת תיק פלילי, מעצרים, רישום פלילי, ענישה בפועל, משאבים, שאלת האפקטיביות, חשש מפגיעה בשוויון ועוד.


דגש מיוחד ניתן לתפקידו של הכפול של התיוג: מחד גיסא הוא הקל להתייחס אל המעשנים כאל 'אחרים' שקל להוקיעם, ובכך לבטל את הצורך בלקיחה בחשבון של המחיר שישלמו. מאידך גיסא, התוצאה היא שמי שמפר את האיסור הפלילי, ובמיוחד מי שנתפס ונפתח נגדו תיק במשטרה, נחשב עבריין על כל הכרוך בכך, והסטיגמה לגביו גוברת באופן משמעותי.


בנוסף נבדקו החששות המועלים באשר לשינוי המדיניות הנוגעת לשימוש בקנביס, וביניהם הסכנות האפשריות למשתמשים, טענה בדבר ירידה בתחושת המסוכנות, זליגה לשימוש על ידי קטינים, תאונות דרכים, הטענה לפיה קנביס מהווה 'שער כניסה' לסמים אחרים, טענת הקשר לעבירות אחרות, היות עבירת השימוש כלי להגעה לראיות לגבי סוחרי סמים, ועוד.


חוות הדעת מתייחסת גם לאחד החסמים הגדולים בפני שינוי מדיניות ההפללה, והוא הקושי הכרוך בעצם שינויו של מצב קיים, ובוחנת פתרונות אפשריים המתייחסים לנושאים ספציפיים כגון תאונות דרכים וקטינים.

 

  • לעיון בחוות הדעת המלאה, כפי שהועברה לשרת המשפטים וליועץ המשפטי לממשלה, לחצו כאן.