גודל גופן
عربي English Русский חפש   קהלי יעד טפסים תשלומים שירותים יחידות  אודות המשרד 
התשע"ה> ילקוט הפרסומים > רשומות > משרד המשפטים

רשומות
התשע"ה

 

ילקוט הפרסומים כולל הודעות המתפרסמות על פי חוק מטעם הממשלה ומטעם גופים ציבוריים שונים, ובין השאר הודעות על מינויים מטעם הממשלה, הודעות ועדות התכנון והבניה, הודעות בתי המשפט לענין פירוק חברות והודעות בתי דין רבניים, וכן הודעות מאת הציבור שפרסומן נדרש על פי חוק (מחוברת מס' 5414 - ל' בסיון התשס"ה (7 ביולי 2005).

קובץ להורדה תאריך פרסום     מס' חוברת
 
30/9/2014 6888

הודעות על פטור מחובת מכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 26

מינוי קאדים לכהונה בפועל 26

מינוי שופטת לכהונה בפועל לבית הדין לעבודה 26

מינוי יושבת ראש לוועדת משמעת לפי חוק המתווכים במקרקעין 27

הודעה על מינוי חברה לוועדה המייעצת לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) 27

הודעה על אישור תכנית ניקוז 27

הודעה בדבר מועד ישיבת ועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים 27

הודעה לפי חוק התכנון והבנייה 27

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 28

הודעות מאת הציבור 31

תיקוני טעויות

28/9/2014 6887

הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת לחוק לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 2

הודעה על מינוי נציג ציבור במועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב 2

מינוי והארכת מינוי חברים לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר 2

מינוי חברים במועצה לביטחון תזונתי 3

הסמכה לפי חוק החומרים המסוכנים 3

הודעה על החלפת חבר בוועדת הסמכה להסמכת קציני בטיחות לפי חלק י' לתקנות התעבורה 3

הודעה על שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה (באר יעקב) 4

הודעה לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31 8 2014 4

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31 8 2014 4

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 6

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה 11

הודעות מאת הציבור 21

 
תזכירי חוק
פניות ותלונות הציבור
רשומות תפוצה

ראשי
יצירת קשר
הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בעניין חקיקת משנה
קישורים לפרסומים נוספים ברשומות
מדריך לניסוח חקיקה
מדריך להכנת חוקי עזר וצווי עבירות קנס
רשומות בערבית
 >> ספר החוקים
חיפוש בשמות חוקים
התשע''ה
התשע''ד
התשע''ג
התשע''ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
 >> הצעות חוק - הממשלה
חיפוש בשמות הצעות חוק
התשע"ג
התשע"ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
התשע"ד
 >> קובץ התקנות - חיקוקי שלטון מקומי
חיפוש בשמות תקנות חיקוקי שלטון מקומי
התשע''ד
התשע''ג
התשע"ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
 >> קובץ התקנות - שיעורי מכס, מס קנייה ותשלומי חובה
חיפוש בשמות התקנות
התשע"ד
התשע"ג
התשע''ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
 >> ילקוט הפרסומים
חיפוש בתוכן העניינים של ילקוטי הפרסומים
התשע"ד
התשע"ג
התשע"ב
תשע"א
תש"ע
התשס"ט
התשס"ח
התשס"ז
התשס"ו
התשס"ה
טפסים
טפסים
תבנית חקיקה
תבנית חקיקה

להורדת תוכנת Acrobat
חלק מהקבצים ניתנים לצפייה רק בפורמט PDF לחץ כאן להורדת התוכנה

תנאי שימוש כל הזכויות שמורות © copyright 2002
שער הממשלה מפת אתר צור קשר אודות המשרד דף ראשי