גודל גופן
عربي English Русский חפש   קהלי יעד טפסים תשלומים שירותים יחידות  אודות המשרד 
התשע''ה> קובץ התקנות > רשומות > משרד המשפטים

רשומות
התשע''ה

 

קובץ להורדה תאריך פרסום     מס' חוברת
 
29/10/2014 7432

תקנות הבחירות לכנסת (תיקון), התשע"ה-2014 22

תקנות להסדר ההימורים בספורט (קביעת תחומי פעילות וסוגי שירותים של ארגון ספורט נתמך והכשרה
לנושאי משרה), התשע"ה-2014 23

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשע"ה-2014 25

צו המועצות המקומיות (א) (תיקון), התשע"ה-2014 26

כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון), התשע"ה-2014 27

הודעת המים (עדכון היטלי הפקה), התשע"ה-2014 27

26/10/2014 7431

צו הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (הכרזה על שטח אויב - רצועת עזה), התשע"ה-2014 18

תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התשע"ה-2014 18

תקנות מסילות הברזל (דמי נסיעה) (תיקון), התשע"ד-2014 19

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת
מקומית) (תיקון), התשע"ה-2014 19

צו המכר (דירות) (תיקון מס' 7) (דחיית יום התחילה של תיקון מס' 7 לחוק), התשע"ה-2014 20

תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ה-2014 20

7/10/2014 7430

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014 14

כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (ביטול), התשע"ה-2014 15

כללי ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010) (תעריפי שירותי
מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן רשויות מקומיות בלא תאגיד שטרם העבירו את שירותי המים
והביוב לחברה) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ה-2014 15

כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון), התשע"ה-2014 16

6/10/2014 7429

תקנות המפלגות (עדכון ואימות פרטים מזהים של חברי מפלגה ממרשם האוכלוסין בבחירות מקדימות), התשע"ה-2014 6

תקנות הכניסה לישראל (תיקון), התשע"ה-2014 9

צו הטיס (דחיית תחילתו של סעיף 87(א) עד (ג) לחוק) (תיקון), התשע"ה-2014 9

אכרזת היערות (אזור שמור ליער) (שמורת יער נועם), התשע"ה-2014 10

הודעת העובדים הסוציאליים (כללים בדבר דרכי רישום בפנקס העובדים הסוציאליים), התשע"ה-2014 12

1/10/2014 7428

תקנות הירושה (תיקון), התשע"ה-2014 2

תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (כספים) (תיקון), התשע"ה-2014 2

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ה-2014 2

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (משגב, תיקון), התשע"ה-2014 3

צו המועצות המקומיות (ב) (כאוכב אבו אלהיג'א, תיקון), התשע"ה-2014 3

תיקוני טעויות

 
תזכירי חוק
פניות ותלונות הציבור
רשומות תפוצה

ראשי
יצירת קשר
הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בעניין חקיקת משנה
קישורים לפרסומים נוספים ברשומות
מדריך לניסוח חקיקה
מדריך להכנת חוקי עזר וצווי עבירות קנס
רשומות בערבית
 >> ספר החוקים
חיפוש בשמות חוקים
התשע''ד
התשע''ג
התשע''ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
 >> הצעות חוק - הממשלה
חיפוש בשמות הצעות חוק
התשע"ה
התשע"ג
התשע"ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
התשע"ד
 >> קובץ התקנות
חיפוש בשמות תקנות
התשע''ד
התשע"ג
התשע''ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
 >> קובץ התקנות - חיקוקי שלטון מקומי
חיפוש בשמות תקנות חיקוקי שלטון מקומי
התשע"ה
התשע''ד
התשע''ג
התשע"ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
 >> קובץ התקנות - שיעורי מכס, מס קנייה ותשלומי חובה
חיפוש בשמות התקנות
התשע"ה
התשע"ד
התשע"ג
התשע''ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
 >> ילקוט הפרסומים
חיפוש בתוכן העניינים של ילקוטי הפרסומים
התשע"ה
התשע"ד
התשע"ג
התשע"ב
תשע"א
תש"ע
התשס"ט
התשס"ח
התשס"ז
התשס"ו
התשס"ה
טפסים
טפסים
תבנית חקיקה
תבנית חקיקה

להורדת תוכנת Acrobat
חלק מהקבצים ניתנים לצפייה רק בפורמט PDF לחץ כאן להורדת התוכנה

תנאי שימוש כל הזכויות שמורות © copyright 2002
שער הממשלה מפת אתר צור קשר אודות המשרד דף ראשי