גודל גופן
عربي English Русский חפש   קהלי יעד טפסים תשלומים שירותים יחידות  אודות המשרד 
ראשי> רשומות > משרד המשפטים

 

תשלום עבור פרסום הודעות ברשומות בשרת התשלומים הממשלתי

 

פרסומים נוספים ברשומות:

אתר הכנסת - הצעות חוק -הכנסת


 

חדשות ועדכונים - רשומות
4/2/2013חדש: נפתחה תיבת דוא"ל לבירורים ופניות בנושא פרסום ברשומות
6/3/2012הודעה לציבור על מעבר מחלקת רשומות למשכן חדש
4/9/2011תשלום באינטרנט בעד פרסום הודעה ברשומות על פירוק חברה על ידי בית המשפט
1/9/2009 חדש באתר - מדריך להכנה של חוקי עזר וצווי עבירות קנס
2/6/2009 מיום 1 בינואר 2009 הפצת פרסומי הרשומות עברה להוצאת רונן

באתר זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "רשומות" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות, וכן את הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 2.3100 - "חקיקת משנה: נוהל והנחיות"ומדריך לניסוח הצעות חוק וחוקים שהוכן במחלקת נוסח החוק:

 

ספר החוקים - הכולל את החוקים אשר התקבלו בכנסת בקריאה השלישית (מחוברת מס' 2010 - כ"ג בסיון התשס"ה (30 ביוני 2005));

 

הצעות חוק – הממשלה - הכולל את הצעות החוק מטעם הממשלה שהונחו על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה (מחוברת מס' 190 - ה' בתמוז התשס"ה (12 ביולי 2005));

 

קובץ התקנות - הכולל דברי חקיקת משנה ובהם תקנות, צווים ועוד (מחוברת מס' 6395 - כ"ג בסיון התשס"ה (30 ביוני 2005));

 

קובץ התקנות - חיקוקי שלטון מקומי - הכולל חוקי עזר וצווי עבירות קנס של רשויות מקומיות (מחוברת מס' 684 - ד' בניסן התשס"ה (13 באפריל 2005));

 

קובץ התקנות - שיעורי מכס, מס קניה ותשלומי חובה - הכולל צווים והודעות שעניינם מכס ומסי יבוא ויצוא (מחוברת מס' 1438 - כו' באב התשס"ה (31 באוגוסט 2005));

 

ילקוט הפרסומים - הכולל הודעות המתפרסמות על פי חוק מטעם הממשלה ומטעם גופים ציבוריים שונים, ובין השאר הודעות על מינויים מטעם הממשלה, הודעות ועדות התכנון והבניה, הודעות בתי המשפט לענין פירוק חברות והודעות בתי דין רבניים, וכן הודעות מאת הציבור שפרסומן נדרש על פי חוק (מחוברת מס' 5414 - ל' בסיון התשס"ה (7 ביולי 2005).

        רשומות

 

תזכירי חוק
פניות ותלונות הציבור
רשומות תפוצה

יצירת קשר
הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בעניין חקיקת משנה
קישורים לפרסומים נוספים ברשומות
מדריך לניסוח חקיקה
מדריך להכנת חוקי עזר וצווי עבירות קנס
רשומות בערבית
 >> ספר החוקים
חיפוש בשמות חוקים
התשע''ה
התשע''ד
התשע''ג
התשע''ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
 >> הצעות חוק - הממשלה
חיפוש בשמות הצעות חוק
התשע"ה
התשע"ג
התשע"ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
התשע"ד
 >> קובץ התקנות
חיפוש בשמות תקנות
התשע''ה
התשע''ד
התשע"ג
התשע''ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
 >> קובץ התקנות - חיקוקי שלטון מקומי
חיפוש בשמות תקנות חיקוקי שלטון מקומי
התשע"ה
התשע''ד
התשע''ג
התשע"ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
 >> קובץ התקנות - שיעורי מכס, מס קנייה ותשלומי חובה
חיפוש בשמות התקנות
התשע"ה
התשע"ד
התשע"ג
התשע''ב
התשע''א
התש''ע
התשס''ט
התשס''ח
התשס''ז
התשס''ו
התשס''ה
 >> ילקוט הפרסומים
חיפוש בתוכן העניינים של ילקוטי הפרסומים
התשע"ה
התשע"ד
התשע"ג
התשע"ב
תשע"א
תש"ע
התשס"ט
התשס"ח
התשס"ז
התשס"ו
התשס"ה
טפסים
טפסים
תבנית חקיקה
תבנית חקיקה

תנאי שימוש כל הזכויות שמורות © copyright 2002
שער הממשלה מפת אתר צור קשר אודות המשרד דף ראשי