גודל גופן
عربي English Русский חפש   מדריכים טפסים תשלומים יחידות  אודות הרשות 
רישום עמותה> שאלות נפוצות > רשם העמותות > רשות התאגידים > משרד המשפטים
רשם העמותות
רישום עמותה

 

1.       אילו מסמכים נדרשים לרישום עמותה?

2.       כמה זמן אורך הטיפול ברישום עמותה?

3.       איפה משיגים טופס בקשה לרישום עמותה?

4.       מה גובה אגרת הרישום ואיך משלמים אגרת רישום?

5.       האם חובה לצרף תקנון לעמותה?

6.       איך מקבלים פטור חלקי מאגרת רישום?

7.       האם אזרח זר או תאגיד זר רשאים לייסד עמותה?

8.       האם ניתן להגיש טפסים בשפה שאינה עברית?

9.       איך מאמתים חתימה על תצהיר בחו"ל?

10.   איך מבטלים  בקשה ומקבלים החזר אגרה?

11.   לא קיבלתי תעודת רישום עמותה.

12. איך משנים תקנון/מטרות/שם/כתובת?

13. האם יוצאת תעודה חדשה במקרה של שינוי כלשהו?

14. כמה זמן אורך הטיפול בבקשת שינוי שם/מטרות/תקנון?

15. האם שינויי שם/מטרות/תקנון כרוכים בתשלום אגרה?

 

 

 

1. אילו מסמכים נדרשים לרישום עמותה?

רשימת המסמכים מפורטת בהנחיות המפורסמות באתר. יש לעיין בהנחיות לפני הגשת הבקשה. כמו כן, יש לעיין בהנחיות המיוחדות הנוגעות לרישום בית כנסת כעמותה.

 

2. כמה זמן אורך הטיפול ברישום עמותה?

בקשה לרישום עמותה עם תקנון מצוי - עד 10 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה ועד לרישום העמותה או משלוח מכתב לעמותה. בקשות לרישום עמותה עם תקנון מיוחד - עד 21 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה ועד לרישום העמותה או משלוח מכתב לעמותה. ניתן לבדוק האם הרישום הושלם על ידי חיפוש העמותה באתר האינטרנט של רשם העמותות. 

 

3. איפה משיגים טופס בקשה לרישום עמותה?

ניתן להוריד טופס בקשה באתר האינטרנט של הרשם בקישור "טפסים" או "טפסים מקוונים".

 

4. מה גובה אגרת הרישום ואיך משלמים אגרת רישום?

אגרת הרישום מתעדכנת מעת לעת. האגרה לשנת 2014 הינה 943 ש"ח. ניתן לשלם את האגרה באמצעות אתר האינטרנט של רשם העמותות או בסניפי הדואר ע"י שובר שניתן לקבל במשרדי הרשם. יש לצרף את שובר התשלום לבקשה לרישום עמותה.

 

5. האם חובה לצרף תקנון לעמותה?

לא, תקנון יצורף לבקשה רק אם מבקשים להציע שינויים ו/או תוספות לתקנון המצוי בתוספת הראשונה לחוק העמותות התש"ם – 1980. אם לא מצורף תקנון, יראו את התקנון המצוי כתקנון שהעמותה מבקשת לאמץ.

 

6. איך מקבלים פטור חלקי מאגרת רישום?

יש לצרף תצהיר של המייסדים חתום בפני עו"ד כי העמותה לא תשלם שכר ותקציבה לא יעלה על 300 אלף שקלים.

 

7. האם אזרח זר או תאגיד זר רשאים לייסד עמותה?

כן.

 

8. האם ניתן להגיש טפסים בשפה אחרת?

ניתן לצרף טפסים בערבית שהיא שפה רשמית. אנגלית אינה שפה רשמית ולא ניתן להגיש טופס בקשה ותקנון באנגלית, אלא בעברית או ערבית בלבד. אך ניתן להחתים מייסד על תצהיר באנגלית ולצרף תרגום מאומת. 

 

9.איך מאמתים חתימה על תצהיר בחו"ל?

יש לחתום על התצהיר בפני קונסול או בפני עורך דין או נוטריון בעלי רשיון ישראלי. לא ניתן לחתום על התצהיר בפני עורך דין או נוטריון זר אף אם קיים אישור אפוסטיל.

 

 

 

10. איך מבטלים  בקשה ומקבלים החזר אגרה?

יש לפנות בכתב בחתימת כל המייסדים, במידה והתיק כבר נבדק לא ניתן לקבל החזר אגרה.

 

11. לא קיבלתי תעודת רישום עמותה.

משלוח התעודה בדואר עלול לארוך מספר ימים לפחות, נא להיאזר בסבלנות. 

 

12. איך משנים תקנון/מטרות/שם/כתובת?

יש למלא ולשלוח את טפסי הדיווח על השינוי הרלבנטי, כשהם חתומים על ידי שני חברי ועד. ניתן להוריד את הטפסים מאתר האינטרנט של רשם העמותות.

לשינויי שם מטרות ותקנון יש לצרף לטפסים פרוטוקול אסיפה כללית שמאשר את השינוי בחתימות מקוריות (או העתק נאמן למקור המאומת ע"י עו"ד או רו"ח). בקשות לשינוי שם, מטרות ותקנון לא תטופלנה ככל שהעמותה המבקשת לא עמדה בדרישות הדיווח על פי חוק העמותות במשך שנתיים עובר לבקשה. לפיכך, על עמותה שלא עמדה בדרישות הדיווח כאמור להמציא למשרדנו בעת הבקשה את המסמכים הנדרשים ככל שאלו נוגעים לשנתיים עובר לבקשה, ובכלל זה דו"חות כספיים (לרבות רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה) ודו"חות מילוליים בצירוף פרוטוקולים של האסיפה הכללית המאשרים אותם והמלצות ועדת הביקורת לאסיפה הכללית לעניין אישורם.

 

13. האם יוצאת תעודה חדשה במקרה של שינוי כלשהו?

רק במקרה של שינוי שם מונפקת תעודה לשינוי שם. שינויי מטרות מתעדכנים אצל רשם העמותות אך לא מונפקת תעודה חדשה.

 

14. כמה זמן אורך הטיפול בבקשת שינוי שם/מטרות/תקנון?

שינוי שם/מטרות/כתובת/סעיפים 18, 21, 22 לתקנון המצוי – עד 10 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה על ידי מחלקת רישום ועד אישור הבקשה או משלוח מכתב לעמותה.

שינוי תקנון מיוחד –  21 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה על ידי מחלקת רישום ועד אישור הבקשה או משלוח מכתב לעמותה.

 

מומלץ להגיש את הבקשות הנ"ל בנפרד מהגשת מסמכים  לקבלת אישור ניהול תקין על מנת למנוע עיכובים בטיפול בבקשות.

 

15. האם שינוי שם/ מטרות/תקנון כרוך בתשלום אגרה?

רק שינוי שם –  אגרת פרסום הודעה בדבר שינוי שם ברשומות. האגרה משתנה מעת לעת ונכון לשנת 2013 עומדת על 66 ₪. ניתן לשלם את האגרה באמצעות אתר האינטרנט של רשם העמותות או בסניפי הדואר ע"י שובר שניתן לקבל במשרדי הרשם.


גרסת הדפסה שלח לחבר

שאלות נפוצות
שאלות כלליות
פעילות שוטפת וניהול תקין
מורשי חתימה
שימוש בכרטיסי אשראי
דוחות כספיים
ועדת ביקורת - גוף מבקר
מונחים בדו"ח המילולי ובתוספת השלישית לחוק
חברי ועד
עובדים וספקים
חברות לתועלת הציבור
חבר עמותה
שאלות נפוצות אגרה שנתית
רישום חברה לתועלת הציבור

 

תנאי שימוש כל הזכויות שמורות © copyright 2002
שער הממשלה מפת אתר צור קשר אודות המשרד דף ראשי