גודל גופן
عربي English Русский חפש   מדריכים טפסים תשלומים יחידות  אודות הרשות 
רישום משכון> פעולות ברשם המשכונות > רשם המשכונות > רשות התאגידים > משרד המשפטים
רשות התאגידים
רישום משכון

 

רישום משכון

רשם המשכונות מאפשר רישום של נכס כעירבון תמורת קבלת הלוואה ממוסד כספי כלשהו או מכל מקום אחר. על פי חוק, כל פעולה המוגדרת כמשכון צריכה להירשם ברשם המשכונות, כדי להבטיח את זכויות הנושה בנכס ולאפשר לצד ג' לעיין ולבדוק אם נכס כלשהו ממושכן.רישום זה מאפשר לאדם (לחייב) לקבל הלוואה ולהחזיק בנכס הממושכן ואילו המלווה (הנושה)  אינו מסתכן בכך שהחוב לא יפרע, כי במקרה של אי פירעון החוב יוכל לשים את ידו על הנכס הממושכן.

משכון נוצר בהסכם בין החייב לבין הנושה, ודי בהסכם כדי שהמשכון יהיה תקף אף ללא רישום, למקרה שהחייב הפר את חיובו כלפי הנושה. לא כך המצב לגבי נושים אחרים של החייב, כמובנם בחוק המשכון. כלפי אלה לא די בהסכם, ועל הנושה לנקוט בפעולה נוספת על מנת לשכלל את המשכון כלפיהם.

משמעות השכלול היא שהנושה יהיה עדיף על פני נושים אחרים של החייב לגבי הנכס הממושכן ויוכל להיפרע ממימוש הנכס הממושכן לפני הנושים האחרים. הדרך העיקרית של השכלול היא רישום המשכון ברשם המשכונות. מטרת הרישום היא מתן פומבי לזכות השעבוד שיש לנושה בנכס, ועל ידי כך להזהיר נושה אחר של החייב שהנושה הקודם לו יפרע ראשון מהנכס.

רישום משכון על נכס מתבצע באמצעות טופס בקשה להודעת רישום משכון. ותשלום אגרת רישום משכון בסך 38₪ לכל שנה ו-190 ₪ ל-5 שנים ומעלה.

 

>להנחיות למילוי טופס הודעת רישום משכון

 

 

הארכת משכון

בקשה להארכת תקופתו של משכון מתייחסת למשכון קיים שנרשם במאגר של רשם המשכונות הממוחשב.

הארכת משכון מתבצעת באמצעות טופס בקשה להארכת משכון ותשלום אגרת הארכת משכון בסך  38 ₪ לכל שנה ו-190 ₪ ל-5 שנים ומעלה.

 

>להנחיות למילוי טופס הארכת משכון

 

רישום המחאת זכות
המחאות זכות נרשמות בלשכת רשם המשכונות על פי תקנות פשיטת הרגל (סדרי רישום של המחאת זכות) תש"ל 1970. המחאת זכות תרשם במאגר הידני של רשם המשכונות, כדי שיהיה לה תוקף כלפי הנאמן בפשיטת רגל, או בפירוק חברה. רישום המחאת זכות מסוג זה מתבצעת באמצעות הודעה על המחאת זכות ותצהיר הממחה וכן תשלום אגרת רישום המחאת זכות.  המחאת זכות על דרך השעבוד תרשם במאגר רשם המשכונות הממוחשב כהודעת משכון רגילה ובתיאור הנכס תרשם המחאת הזכות, וכן באמצעות תשלום אגרת רישום משכון בסך 38₪ לכל שנה ו-190 ₪ ל-5 שנים ומעלה.

 

>להנחיות למילוי הודעה על המחאת זכות


גרסת הדפסה שלח לחבר

שינוי פרטי משכון
ביטול משכון
עיון במשכון

 

תנאי שימוש כל הזכויות שמורות © copyright 2002
שער הממשלה מפת אתר צור קשר אודות המשרד דף ראשי