גודל גופן
عربي English Русский חפש   קהלי יעד טפסים תשלומים שירותים יחידות  אודות המשרד 
הגשת בקשה לקבלת סיוע> מדריך לקבלת סיוע משפטי > מדריכים לשירותים > משרד המשפטים
מדריכים לשירותים
הגשת בקשה לקבלת סיוע

אופן הגשת בקשה לסיוע

מילוי והעברת טופס בקשה

 

לצורך הגשת בקשה לקבלת סיוע משפטי מטעם האגף יש למלא ולהגיש את טופס הבקשה לקבלת סיוע משפטי.

 

את הטופס ניתן לקבל במספר דרכים:

 

1.       הורדה מאתר האינטרנט של האגף לסיוע משפטי.

2.       פנייה לאגפי הרווחה ברשויות המקומיות או בחלק מהארגונים הוולנטרים. בכולם ניתן הטופס בחינם.

3.       קבלת הטופס בלשכת הסיוע המשפטי הקרובה למקום מגוריכם.

 

מומלץ לשכפל את טופס הבקשה המלא ולהביאו לפגישה עם עורך הדין בשלב מאוחר יותר.

 

את טופס הבקשה יש להגיש ללשכה הקרובה למקום מגוריכם, מתוך חמש לשכות האגף:

1.       לשכת באר שבע

2.       לשכת ירושלים

3.       לשכת תל-אביב

4.       לשכת חיפה

5.       לשכת נצרת


ניתן להגיש את הטופס:
1.
באמצעות משלוח
בדואר או בפקס, ללשכה הקרובה למקום מגוריכם.

2. על ידי הגעה ללשכה - שעות קבלת קהל בלשכות הן:

ככלל, מים א', ב', ג', ה'', בשעות 8:30 - 12:30

גם ביום ג' בשעות 17:00-15:00

אין קבלת קהל בימי ד'

 

תשלום מקדמה על חשבון אגרת השתתפות

לאחר קליטת הבקשה ייבדק תוכן הפנייה ובמידה ויוחלט לזמן אתכם לפגישה עם עורך דין מטעם האגף, ישלח אליכם שובר לתשלום מקדמה בסך של 35  שקלים על חשבון אגרת ההשתתפות על סך של עד 134 ₪.  אין מניעה לפתוח תיק ולבצע פעולות טכניות לפני תשלום המקדמה. יחד עם זאת, הבקשה לגופה לרבות קיום הפגישה עם עורך הדין, לא תטופל.

 

את המקדמה יש לשלם באחד מסניפי הדואר.

 

בשלבים מאוחרים יותר אם הוחלט, לאור האמור בבקשה, שלא לשלוח אליכם שובר ובמהלך הפגישה עם עורך הדין התברר, כי אין מקום לפטור, תמשך הפגישה עם עורך הדין כסדרה ואולם, לאחר מכן תשלח דרישה בכתב לתשלום המקדמה.  במקרה הפוך, אם יוחלט, לאחר הפגישה עם עורך הדין, כי לא היה מקום לחייב בתשלום המקדמה ישלח אליכם החזר.

 

 

פטור מתשלום מקדמה ואגרת השתתפות

 

 

אם אתם עונים על אחד מהתנאים הבאים, יש לציין זאת בטופס הבקשה כדי להיות זכאים לפטור מתשלום המקדמה ואגרת ההשתתפות:

 

1.   תקנה 3ב(א) פוטרת מתשלום אגרת השתתפות את המבקשים הבאים:

אסיר, עצור, חייל בשרות חובה (למעט שירות מילואים), חולה נפש המאושפז בבית חולים פסיכיאטרי וקטין הזכאי לייצוג נפרד מהוריו כאשר תובע או נתבע שלא באמצעותם.

 

2.   תקנה 3ב(ב) קובעת עניינים אשר פטורים מאגרה והם:

 

·         סיוע משפטי מכוח חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), התשנ"א – 1991 ומכוח, אמנת ניו-יורק בדבר גביית מזונות בחו"ל, משנת 1958.

·         בקשה לצו הגנה לפי החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א - 1991. בכלל זה יש לפטור מאגרה גם מתן סיוע משפטי לצו מניעה במסגרת מדור שקט המוגשת מכוח הזכות למזונות.

·         סיוע משפטי מכוח סעיף 397 לחוק הביטוח הלאומי, (נוסח חדש), התשנ"ה - 1995. 

 

3.  על-פי תקנה 3ב(ג) הממונה על האגף לסיוע משפטי רשאי לקבוע הנחיות למתן פטור מתשלום אגרה במקרים חריגים, כמפורט להלן, שבהם בהתחשב בהכנסותיו, ברכושו ובחובותיו של המבקש אין ביכולתו לשלם את האגרה:

·         מבקשת המצויה במקלט לנשים מוכות תהיה פטורה מתשלום אגרה בכל נושאי המעמד האישי וכן בהגנה בפני תביעות אחרות ובהגשת תביעות דחופות - הכל כאמור, כאשר היא שוהה במקלט לנשים מוכות במועד מתן ההחלטה בדבר הסיוע המשפטי.  

·         מבקש אשר הוכרז בלשכת ההוצאה לפועל כחייב מוגבל באמצעים וחויב בתשלום חודשי שאינו עולה על 250 ₪.

·         מבקש שחובותיו בהוצל"פ הינם בגובה של למעלה מ 50,000 ₪ והוא חתם על הצהרה לפיה אין לו רכוש בר מימוש ששוויו מעל 500 ₪, למעט תכולת ביתו.

·         מבקש שהכנסתו בפועל נמוכה מסך של 750 ₪ בממוצע ובלבד שהמציא תלושי משכורת המאשרים זאת. הכנסה בפועל לעניין זה תהא הכנסה נטו (לאחר הפחתת מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות) ובהפחתת עיקולים היורדים בפועל מהמשכורת.

·         בבקשה וייצוג בהוצאת צו מניעה שעניינו אלימות במשפחה והכנסתו של מבקש הסיוע אינה עולה על סך של 3,000 ₪. לעניין זה הכוונה למקרים בהם התביעה אינה מכוח הזכות למזונות כאמור בסעיף 2 לעיל אלא, כאשר מתעורר הצורך בהוצאת ילד בגיר מהבית או צו מניעה בין בני משפחה מכוח זכות במקרקעין.

 

4.   על-פי תקנה 3א.(ג) אגרת השתתפות תשולם פעם אחת בלבד בעד עניין משפטי אחד, לרבות ערעור באותו עניין ומימוש פסק הדין. נחשבים לעניין משפטי אחד עניינים שונים בהם נתבקש סיוע משפטי במהלך שנה אחת מפתיחת התיק שעבור הטיפול בו שולמה אגרה ובתחום ענייני המשפחה הקשורים זה בזה יחשב לתיק אחד למשך 3 שנים. לפיכך,
מבקש סיוע הפותח בשנה אחת תיק אזרחי ותיק מעמד אישי או תיקים בעניינים אזרחיים שונים, ישלם אגרה אחת על-פי תאריך פתיחת התיק הראשון. הארכת תקופת הזכאות לפטור ל- 3 שנים רלוונטית רק למקרים בהם התיקים שנפתחו הם בענייני משפחה הקשורים זה בזה, כאמור.

     

עוד קובעת התקנה, כי מתן סיוע משפטי בהגשת בערעור או הגנה בפני ערעור על פסק דין פטור מתשלום אגרה גם אם נפתח תיק חדש לצורך הטיפול בערעור (והתיק הקודם שנפתח לפונה זה היה שלא בתוך תקופת הזכאות). על-פי הנחיות הממונה יש לכלול בכלל זה גם הליכים לביצוע פסק דין שניתן במסגרת הסיוע המשפטי.

 

גרסת הדפסה שלח לחבר
תזכירי חוק
פניות ותלונות הציבור
רשומות תפוצה

מדריך לבדיקת זכויות מקוונת בפנקסי המקרקעין (טאבו)
מדריך לעיון מקוון במאגר המשכונות
מדריך להפקת נסח חברה
מדריך לפניות הציבור
מדריך לרישום פטנטים
מדריך לביצוע שינויים בפרטי פטנטים
מדריך להחייאת עמותה
מדריך לקבלת רישיון תיווך
מדריך לקבלת רישיון חוקר פרטי
מדריך מינוי מנהל עיזבון
מדריך למבקש מדגם
 >> מדריך ירושות ועיזבונות
ירושה על פי דין
ירושה על פי צוואה
צו קיום צוואה
ניהול עיזבונות
בעיות נפוצות
 >> מדריך לקבלת סיוע משפטי
האגף לסיוע משפטי
התנאים לקבלת סיוע משפטי
תהליך הטיפול בפנייה
מדריכים נוספים
מדריכים נוספים
מדריכים לשירותים
מדריכים לשירותים
תנאי שימוש כל הזכויות שמורות © copyright 2002
שער הממשלה מפת אתר צור קשר אודות המשרד דף ראשי